Fosílne palivá

Fosílne palivá za názov vďačia svojmu pôvodu. Ide totiž o pozostatky rastlín a živočíchov, čiže fosílií. Medzi fosílne palivá patrí uhlie, ropa a zemný plyn.

Zatiaľ čo ropa a zemný plyn sa počas miliónov rokov vytvorili z pozostatkov živočíchov, uhlie vďačí za svoj vznik skameneným rastlinám, ako prasličkám a plavúňom, ktorých menšie formy prežili až do súčasnosti.

Energiu z nich získavame spaľovaním, čo je nezvratný proces.

Hovoríme tiež, že sú zdrojom neobnoviteľnej energie. Ich zásoby sú konečné a vyčerpávajú sa. Pri spaľovaní vznikajú skleníkové plyny, ktoré ovplyvňujú klimatické zmeny, najmä zvyšovanie teploty vzduchu a morí.

Fosílne palivá sa preto snažíme nahrádzať obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE).

 

>> Naspäť na slovník