Tepelný výkon

Tepelný výkon tepelného čerpadla je počas sezóny premenlivý. Je ovplyvnený teplotou zdroja (vonkajší vzduch, teplota vrtu) a súčasne aj teplotou vykurovacieho systému, ktorá sa mení v závislosti od vonkajšej teploty.

Výkon tepelného čerpadla pre daný dom preto nevolíme priamym porovnaním s tepelnou stratou, ale na základe jeho ročnej energetickej bilancie v danom dome. Potrebujeme na to špeciálny softvér.

Pracovať môžeme i s diagramami a tabuľkami, ktoré má výrobca vo svojej technickej dokumentácii. V každom prípade je to práca pre odborníka – projektanta.

 

>> Naspäť na slovník