Hladina akustického tlaku

Akustický tlak predstavuje účinok hladiny akustického výkonu v prostredí. Je to fyzický, merateľný výstup zvukového účinku zariadenia v špecifickej orientácii inštalácie a na špecifickom mieste. Vypočítava sa z hladiny akustického výkonu matematickým vzorcom.

Najčastejšie sa udáva v decibeloch [dB(A)].

Môžete si ho predstaviť ako potenciálny zvuk, ktorý vychádza z tepelného čerpadla a vaše ucho ho zachytáva v reálnom svete. Jeho hodnota je veľmi dôležitá, pretože berie do úvahy rôzne dôležité faktory, ako napríklad to, ako je zvuk ovplyvnený vzduchom a okolím vo vzdialenosti medzi zariadením a vaším uchom.

Hladina akustického tlaku je podstatná aj pri posúdení vplyvu tepelného čerpadla napr. na susedný dom. Ten je z hľadiska hluku chránený zákonom (Zákon 339/2006 o verejnom zdraví), podľa ktorého 2 metre od susedovej fasády nesmie byť hladina akustického tlaku (z nášho tepelného čerpadla) vyššia než 50 dB(A) počas dňa a 45 dB(A) v noci.

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo voda-vzduch

Hladina zvuk. výkonu (EN12102-1) Hladina akustického tlaku (5 m vo voľnom priestore)
HPA-O 4 CS Plus compact Set 1.1 52 dB(A) 30 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 13 C Premium 55 dB(A) 32 dB(A)