Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku je veličina, ktorá popisuje hlučnosť akéhokoľvek zdroja hluku, teda i tepelného čerpadla v danej vzdialenosti od zdroja. Vypočítava sa z hladiny akustického výkonu matematickým vzorcom. Jednotkou akustického výkonu je decibel [dB(A)].

Hladina akustického tlaku je dôležitá aj pri posúdení vplyvu tepelného čerpadla napr. na susedov dom. Ten je z hľadiska hluku chránený zákonom (Zákon 339/2006 o verejnom zdraví), podľa ktorého 2 m od susedovej fasády nesmie byť hladina akustického tlaku (z nášho tepelného čerpadla) vyššia než 50 dB(A) počas dňa a 45 dB(A) v noci.

 

>> Naspäť na slovník