Akumulačné pece

  • Akumulačné pece – rozumná alternatíva

    Je veľa situácií, v ktorých sa dajú rozumne využiť elektrické akumulačné pece. Vďaka regulácii nabíjania v závislosti od vonkajšej teploty je súčasné akumulačné vykurovanie v porovnaní so starším akumulačným vykurovaním o 20 % efektívnejšie. Navyše sú vzhľadom na narastajúci podiel obnoviteľnej energie v elektrickej sieti každým rokom viac priateľské ku klíme.

    Akumulačné pece

    Akumulačné pece (akumulačné kachle) sú stále najlepšou možnosťou rýchlej a efektívnej modernizácie budov. Bez vysokých nákladov na inštaláciu sa dajú miestnosti postupne vybaviť modernými zásobníkmi tepla. Väčšie inštalačné práce, sanácia komína a nákladné rúrkové rozvody nie sú potrebné. Inteligentná regulačná technika s možnosťou integrácie moderných vetracích systémov zmení klasické akumulátory nočného prúdu na moderného správcu energie.

    Všetky akumulačné kachle