Akumulačná pec: Viete, ako funguje a aké sú jej výhody?

Myšlienka využiť prebytok nočnej elektriny sa objavila v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. Do riešenia tohto problému sa so svojou firmou STIEBEL ELTRON zapojil aj dr. Theodor Stiebel. Použil svoj vynález, elektrické vykurovacie teleso, ako doplnok ‒ zabudovaním k nočnému vyhrievaniu klasických kachľových pecí, ktoré sú cez deň vykurované uhlím. Tak vznikli elektrické akumulačné pece.

V súčasnosti je jadrom akumulačných pecí niekoľko stoviek kilogramov špeciálnych tehál s vysokou tepelnou kapacitou, medzi ktorými sú založené elektrické vykurovacie telesá. Uhlie sa v nich už nepáli. Akumulačné pece sú vyhrievané len elektrickými vykurovacími telesami. V ideálnom prípade môžu spolupracovať aj s fotovoltickými panelmi (FV).

 

Elektrické akumulačné pece sú ekologické

Obľuba a podpora akumulačných pecí výrobcami a distribútormi sa v minulosti menila. Masívnu  podporu zaznamenali najmä v časoch hospodárskeho boomu a výstavby uhoľných, neskôr aj jadrových, elektrární v 50. a 60. rokoch až do prvej ropnej krízy v roku 1973. Pokles záujmu spôsobili najmä silnejúce ekologické aspekty a klesajúca popularita priameho využívania elektriny na vykurovanie. Objavil sa tiež prvý záujem o obnoviteľné zdroje energie (OZE). STIEBEL ELTRON prišiel v tom čase na trh s prvými sériovo vyrábanými tepelnými čerpadlami a solárnymi kolektormi pre rodinné domy.

Renesancia akumulačných pecí nastala po roku 2010. Dôvodom bol rast množstva energie, ktorú dodávali fotovoltické a veterné elektrárne.

Tieto ekologicky čisté zdroje elektriny majú jednu nevýhodu: ťažko regulujú výkon, ktorý sa navyše veľmi rýchlo mení (aj v priebehu desiatok sekúnd). Znovu sa objavila požiadavka rýchleho ukladania prebytku elektrického výkonu v sieti. Akumulačné pece sú ideálnym riešením, pretože sa systémom hromadného diaľkového ovládania (HDO) dajú zapnúť za niekoľko desatín sekundy.

Súčasné akumulačné pece STIEBEL ELTRON sú sofistikované prístroje vybavené ventilátorom. Majú tepelnú izoláciu teplonosných tehál a výkonný regulátor. Tepelná izolácia bráni nekontrolovanému odovzdávaniu tepla do miestnosti. Regulátor, prostredníctvom ventilátora s riadenými otáčkami, pružne mení tepelný výkon podľa vonkajšej teploty a nastaveného časového programu.

Ak je v miestnosti niekoľko akumulačných pecí, riadi ich pri nabíjaní regulátor ako celú skupinu. Centrálny regulátor optimalizuje nabitie podľa ponuky HDO a tiež na základe požiadaviek na teplo v predchádzajúcich dňoch.

 

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk