Spolupráca so školami

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť aj voči mladým ľuďom. Aby sme v budúcnosti mohli získavať kvalifikovaných zamestnancov, treba im k tomu pomôcť už počas štúdia.

Odborníci s praxou

V spoločnosti STIEBEL ELTRON si uvedomujeme, že dobrú prácu budeme za sebou zanechávať iba vtedy, keď budeme zamestnávať naozajstných odborníkov. A zároveň vieme, že sami môžeme urobiť dosť pre to, aby sa mladí ľudia takými odborníkmi stali, napríklad aj prostredníctvom ich pôsobenia u nás už počas školy.