Spolupráca so školami

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť aj voči mladým ľuďom. Aby sme v budúcnosti mohli získavať kvalifikovaných zamestnancov, treba im k tomu pomôcť už počas štúdia.