Energy Campus

Keď sa DNA spoločnosti spojí s architektúrou - spoznajte naše školiace a komunikačné centrum Energy Campus

DNA spoločnosti tvoria v zásade jej základné kompetencie. Budovou Energy Campus sme túto DNA excelentne pretavili do praxe. Pri koncipovaní tejto energeticky plusovej budovy sme v plnej miere využili naše poznatky ako technologického lídra na trhu. Inovatívne produktové a systémové riešenia sa inteligentne prepojili. Naše know-how odovzdávame ďalej našim odborným partnerom a návštevníkom a prinášame im možnosť zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži.

"Stavby budúcnosti budú v sebe vzájomne kombinovať udržateľnosť a energetickú účinnosť. Všade, kde to bude možné, budú dosahovať plusový energetický štandard. Budova Energy Campus je priekopníkom v rámci tohto druhu stavieb."
Prof. Manfred Hegger, predseda spoločnosti HHS Planer + Architekten AG

Energy Campus ako spojnica s budúcnosťou

STIEBEL ELTRON prezentuje v rámci budovy Energy Campus v centrále spoločnosti v meste Holzminden projekt, ktorý bude vlajkovou loďou pre udržateľné a energeticky efektívne staviteľstvo.

Školiace a komunikačné centrum v sebe zjednocuje architektonickú a komunikačnú kvalitu – a vytvára energeticky plusovú budovu, ktorá vyrobí viac energie, ako sama spotrebuje.

Prečo bol Energy Campus postavený?

Z pohľadu STIEBEL ELTRON bude energetickým médiom budúcnosti elektrický prúd. Budovou Energy Campus to spoločnosť jasne naznačila. Zásobovanie energiou za pomoci elektrického prúdu je možné už dnes. Objekt disponuje inovatívnymi zariadeniami z oblasti technických zariadení budov, ktoré sú inteligentne prepojené.

Čo čaká návštevníkov v budove Energy Campus?

Energy Campus je predovšetkým priestor pre stretnutia a komunikáciu. Je to zjavné už veľkorysými sklenenými plochami na fasáde. Uskutočňuje sa v ňom otvorená výmena poznatkov a know-how.

STIEBEL ELTRON sprostredkuje svojim montážnym a veľkoobchodným partnerom, ako aj projektantom a architektom plne funkčné zariadenia pre ohrev vody a elektrické vykurovanie ako aj zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie v praxi. V školiacich miestnostiach je možné nasimulovať napr. rôzne funkcie zariadení pri extrémnych vonkajších teplotách a vzájomne ich porovnávať.

Aké stavebné štandardy spĺňa táto nová budova?

Energy Campus získal ako prvá budova tohto druhu na juhu Dolného Saska platinový certifikát DGNB Nemeckej rady pre trvalo udržateľné budovy. Ocenenie, na ktoré je spoločnosť STIEBEL ELTRON mimoriadne pyšná.

Aké firemné ciele sa spájajú s budovou Energy Campus?

Energy Campus umožňuje zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži - produkty, ľudí aj samotnú kultúru spoločnosti. Zároveň vďaka nemu deklarujeme svojú príslušnosť k tomuto regiónu.

Školenia v centre Energy Campus - spoznajte naše technológie na vlastnej koži.

Srdce centra Energy Campus bije v technickej centrále. Práve tu sa pretínajú všetky vlákna inteligentnej siete.

Centrálnym stavebným prvkom v rámci distribúcie tepla a chladu v budove Energy Campus je technológia tepelných čerpadiel od STIEBEL ELTRON. Ako zdroj energie slúži podzemná voda, ktorej využitie je symbolicky zinscenované vodnou nádržou nachádzajúcou sa pred budovou. Celistvý koncept dopĺňa optimalizovaný plášť budovy, ako aj fotovoltické články integrované vo fasáde a na streche budovy s výkonom približne 120 kWp. Teplo alebo chlad vytvorený pre účely školení sa využívajú v maximálnej možnej miere. Centrum Energy Campus je doslova laboratórium pre prichádzajúcu energetickú revolúciu.

V školiacich priestoroch sa realizuje opak teoretického vzdelávania. Účastníkom školení aktívne predstavujeme štyry rozličné tematické oblasti:

"V centre Energy Campus odovzdávame naše know-how ďalej našim partnerom. Sú to poznatky o zariadeniach na báze obnoviteľných zdrojov energie. Budúcnosť totiž patrí zeleným energiám a inteligentným technológiám."
Frank Röder, riaditeľ školiaceho a komunikačného centra STIEBEL ELTRON Energy Campus
Tematická oblasť „Systémy tepelných čerpadiel“
  • Ktoré prevedenie je to najvhodnejšie? Ako sa správa tepelné čerpadlo v kombinácii s podlahovým vykurovaním a ako s vykurovaním pomocou radiátorov? Odpovede na tieto otázky prinesie testovanie jednotlivých produktov, napríklad v rámci simulácie vonkajších teplôt na úrovni -15°C alebo +25°C
  • Zistenie množstva zmiešanej vody a maximálne dosiahnuteľnej teploty pitnej vody v zásobníku
Tematická oblasť „Ohrev vody“
  • Prezentácia zariadení na prípravu teplej vody  realizovaná úplne novým spôsobom, napr. priamym porovnaním funkcií a komfortu prípravy teplej vody tromi rôznymi typmi prietokových ohrievačov vody
  • Zariadenia v „stresových situáciách“ a zmena teploty studenej vody, prevádzkového tlaku, teploty systému a zásobovania elektrickou energiou
  • Najnovšie vlastnosti zariadení určených na testovanie, ako je pripojenie na WLAN, pripojenie prostredníctvom bluetooth a interaktívna detekcia chýb
Tematická oblasť „Vetracie systémy“
  • Centrálne, lokálne, s alebo bez rekuperácie tepla? Porovnanie rôznych vetracích systémov
  • Spoločne s našimi trénermi môžete zmeniť rámcové podmienky, napríklad teplotu na vstupe, vonkajšiu teplotu alebo prietoky vzduchu
Montážne centrum
  • Teória o zariadeniach, inštalácii a detekcii chýb v praxi - získané poznatky umožňia rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu zariadení na prípravu teplej vody, detekciu chýb a nápravné opatrenia
  • Testovanie tepelných čerpadiel - simulácia uvedenia do prevádzky a odstránenia chýb
  • Možnosť realizácie rôznorodých aktivít na základe individuálnych potrieb zákazníka