Energy Campus

Keď sa DNA spoločnosti spojí s architektúrou. Nový Energy Campus spoločnosti STIEBEL ELTRON.

DNA spoločnosti tvoria v zásade jej základné kompetencie. Budovou Energy Campusu sme túto DNA excelentne pretavili do praxe. Pri koncipovaní tejto energeticky pasívnej budovy sme v plnej miere využili naše poznatky ako technologického lídra na trhu. Inovatívne produktové a systémové riešenia sa inteligentne spojili. Naše know-how odovzdávame ďalej našim odborným partnerom a návštevníkom a prinášame im možnosť zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži.

"Stavby budúcnosti budú v sebe vzájomne kombinovať udržateľnosť a energetickú účinnosť. Všade, kde to bude možné, budú dosahovať plusový energetický štandard. Budova Energy Campusu je priekopníkom v rámci tohto druhu stavieb."
Prof. Manfred Hegger, predseda spoločnosti HHS Planer + Architekten AG

Energy Campus ako spojnica s budúcnosťou

STIEBEL ELTRON prezentuje v rámci budovy Energy Campus v centrále spoločnosti v meste Holzminden projekt, ktorý bude vlajkovou loďou pre udržateľné a energeticky efektívne staviteľstvo.

Školiace a komunikačné centrum v sebe zjednocuje architektonickú a komunikačnú kvalitu – a vytvára energeticky plusovú budovu, ktorá vyrobí viac energie, ako sama spotrebuje.

Prečo bol Energy Campus postavený?

Z pohľadu STIEBEL ELTRON bude energetickým médiom budúcnosti elektrický prúd. Budovou Energy Campusu to spoločnosť jasne naznačila. Budúce zásobovanie energiou na základe elektrického prúdu je možné už dnes. Verní hlavnej myšlienke „Máme energiu veci zmeniť“ sa tu prezentujú inovatívne zariadenia v rámci tepelného zariadenia budov, ktoré sú inteligentne prepojené.

Čo čaká návštevníkov v budove Energy Campusu?

Energy Campus je predovšetkým priestor pre stretnutia a komunikáciu. Je to zjavné už veľkorysými sklenenými plochami na fasáde. Tu sa uskutočňuje otvorená výmena poznatkov a kontinuálny transfer know-how.

Plne funkčné zariadenia pre ohrev vody a elektrické vykurovanie ako aj zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie sprostredkuje STIEBEL ELTRON svojim partnerom z oblasti inštalácie TZB, plánovania a architektúry priamo v praxi. V školiacich miestnostiach je možné nasimulovať napr. rôzne funkcie zariadení pri extrémnych vonkajších teplotách a vzájomne ich porovnávať.

Aké stavebné štandardy spĺňa táto nová budova?

Energy Campus získal ako prvá budova tohto druhu na juhu Dolného Saska platinový certifikát DGNB Nemeckej rady pre trvalo udržateľné budovy. Ocenenie, na ktoré je spoločnosť STIEBEL ELTRON mimoriadne pyšná.

Aké podnikateľské ciele sa spájajú s budovou Energy Campusu?

Energy Campus umožňuje zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži: produkty, ľudí aj samotnú kultúru spoločnosti. Okrem toho je akýmsi priznaním sa k danej lokalite, k regionálnym koreňom.

Školenia v Energy Campuse: Zažiť technológie na vlastnej koži.

Srdce Energy Campusu bije v technickej centrále. Práve tu sa pretínajú všetky vlákna inteligentnej siete.

Centrálnym stavebným prvkom v rámci distribúcie tepla a chladu v Energy Campuse je technológia tepelných čerpadiel od STIEBEL ELTRON. Ako zdroj energie z okolitého prostredia slúži podzemná voda, ktorej využitie je symbolicky zinscenované vodnou nádržou nachádzajúcou sa pred budovou. Celistvý koncept dopĺňa optimalizovaný plášť budovy, ako aj fotovoltické články integrované vo fasáde a na streche budovy s výkonom približne 120 kWp. Teplo alebo chlad vytvorené pre účely školení sa využívajú v maximálnej možnej miere – reálne laboratórium pre túto energetickú revolúciu.

V školiacich priestoroch panuje opak teórie. Účastníkov školení tu aktívne zapájame do štyroch rozličných tematických svetov:

"V Energy Campuse odovzdávame naše know-how ďalej našim partnerom. Poznatky o technológiách, s ktorými sa dá budúcnosť uskutočniť už dnes."
Frank Röder, vedúci oddelenia plánovania a vzdelávania STIEBEL ELTRON
Tematický svet „Systémy tepelných čerpadiel“
 • Ktoré zdroje tepla sú tie správne? Ako sa správa rovnaké tepelné čerpadlo v kombinácii s podlahovým vykurovaním alebo s vykurovaním pomocou radiátorov? Odpovede na tieto otázky prinesie testovanie jednotlivých produktov v rámci ich priameho porovnania, napríklad v rámci simulácie vonkajších teplôt na úrovni -15°C alebo +25°C
 • Zistenie množstva zmiešanej vody a maximálne dosiahnuteľnej teploty pitnej vody v zásobníku
Tematický svet „Ohrev vody“
 • Prezentácia zariadení na prípravu teplej vody nemeckej jednotky na trhu realizovaná úplne novým spôsobom, napr. priamym porovnaním funkcií a komfortu prípravy teplej vody tromi rôznymi typmi prietokových ohrievačov vody
 • Zariadenia v „stresových situáciách“ a zmena teploty studenej vody, napájacieho tlaku, teploty systému a zásobovania elektrickou energiou
 • Najnovšie vlastnosti zariadení určených na testovanie, ako je pripojenie na WLAN, pripojenie prostredníctvom bluetooth a interaktívna detekcia chýb
Tematický svet „Vetracie systémy“
 • Centrálne, lokálne, s alebo bez rekuperácie tepla? Porovnanie rôznych vetracích systémov
 • Spoločne s našimi trénermi môžete zmeniť rámcové podmienky, napríklad teplotu na vstupe, vonkajšiu teplotu alebo objemový prietok vykurovania
 • Na základe vyhodnotenia výkonového čísla, vykurovacieho výkonu a elektrického príkonu
Montážne centrum
 • Teória o zariadeniach, inštalácii a detekcii chýb detailne: rýchlejšia a efektívnejšia výmena zariadení na prípravu teplej vody, detekcia chýb a nápravné opatrenia
 • Testovanie tepelných čerpadiel za účelom simulácie, uvedenia do prevádzky a odstránenia chýb
 • Plníme tu individuálne želania zákazníkov