Zelená domácnostiam

Získajte štátnu dotáciu pre inštaláciu tepelného čerpadla

Príspevky na tepelné čerpadlá aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach, ktoré 30. októbra 2023 zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Od tohto dátumu je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte.

Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Využite túto príležitosť na kúpu tepelného čerpadla. Ušetríte stovky eur a znížite svoje náklady na energie.

ČO ZOSTÁVA NEZMENENÉ V NOVOM PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Osvedčené procesy po spustení nového informačného systému na vydávanie poukážok

  • Alokácia bude uvoľnená ako celok, nebude uvoľňovaná po častiach.
  • Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie.
  • Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.
  • Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
  • Poukážky budú preplácané zhotoviteľom.

ČO SA ZMENÍ V SYSTÉME VYUŽÍVANIA POUKÁŽOK?

Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024

Nové podmienky projektu si vyžadujú zásadné zmeny informačného systému, a preto bude možné vydanie poukážky aktivovať a prvé poukážky vydávať až v 1. štvrťroku 2024.

Inštalovať je možné ešte pred zaregistrovaním žiadosti a vydaním poukážky

Zariadenie je možné inštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku, najskôr od 30.10.2023,  kedy budú  zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam.

Menej chýb pri zadávaní žiadostí o poukážky

Registračný formulár bude prepojený s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely.

Na výber zariadenia bude mať domácnosť viac času

Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky. Poukážky nebude nutné rušiť z dôvodu nedostupnosti zariadení.

ČASTÁ OTÁZKA

Čo sa stane so zaregistrovanými žiadosťami, ktoré sú teraz v zásobníku?


Nové poukážky na inštaláciu zariadení budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 po spustení nového informačného systému. Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú  prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

Aké benefity vám prinesie tepelné čerpadlo?


Výber zdroja tepla je jednou z najdôležitejších otázok pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Do úvahy treba brať nielen investičné, ale aj prevádzkové náklady v budúcnosti.

 

Takéto zariadenie by vám tiež malo okrem funkčnosti priniesť aj želaný komfort.

 

Ideálnym riešením je tepelné čerpadlo, ktoré teplo získava z obnoviteľných zdrojov energie. Energiu okolitého prostredia využíva cez deň aj v noci, rovnako tak v lete aj v zime.

 

V porovnaní s kotlami na tuhé palivá (vrátane tých na biomasu) nevyžaduje takmer žiadnu obsluhu.

 

Prečo si vybrať tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda od STIEBEL ELTRON sú osvedčenou technológiou s viac než 40-ročnou históriou vývoja, výroby a prevádzky. Ich ročná účinnosť, tzv. vykurovací faktor, sa aktuálne pohybuje okolo 4 – 5.

 

Znamená to, že viac než 75 % tepla získate zdarma z vonkajšieho vzduchu a maximálne 25 % tepla pre dom nakúpite vo forme elektriny.

 

Všetky naše najpredávanejšie modely tepelných čerpadiel nájdete v zozname oprávnených zariadení pre čerpanie dotácie z programu Zelená domácnostiam. Ušetríte tak stovky eur a získate moderné a komfortné riešenie, ktoré myslí na prírodu.

 


Pozrieť ponuku tepelných čerpadiel

Prečo by ste mali zvážiť inštaláciu tepelného čerpadla?

 
  • Môžete získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá až do výšky 3 400 eur (v závislosti od výkonu tepelného čerpadla),
  • získate lacný spôsob vykurovania,
  • ušetríte – náklady na prevádzku tepelného čerpadla totiž predstavujú cca 65 % nákladov na vykurovanie plynom a asi 30 % ceny vykurovania elektrickou energiou.

Máte záujem o dotáciu na tepelné čerpadlo?


V prípade záujmu o dotáciu kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov. Môžete nám tiež zaslať e-mailový dopyt cez kontaktný formulár. 

 

Uveďte v ňom základné údaje o vašom projekte (ide o novostavbu/rekonštrukciu s podlahovou plochou _ m², uvažujem nad tepelným čerpadlom vzduch-voda/voda-voda/zem-voda, plánujem podlahové/radiátorové vykurovanie).

 

Získate od nás návrh riešenia na mieru, informáciu o výške dotácie a návrh spoľahlivého zhotoviteľa.

Okresy - Skalica, Senica, Malacky, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Pezinok, Senec, Bratislava, Galanta, Dunajská Streda (1)

 

Okresy - Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Iľava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava (2) 

 

Okresy - Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno (3)

 

Okresy - Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Krupina, Detva, Brezno, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota (4)

 

Okresy - Kežmarok, Poprad, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin (5)

 

Okresy - Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Spišská Nová Ves (6)

 


Pošlite nám špecifikáciu pre Váš projekt.