Zelená domácnostiam III

Získajte štátnu dotáciu pre inštaláciu tepelného čerpadla

Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii bude viac ako 15,8 mil. €. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už od mája.

Využite túto príležitosť na kúpu tepelného čerpadla. Ušetríte stovky eur a znížite svoje náklady na energie.

Podmienky čerpania v skratke

 • na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je aktuálne vyčlenených 15 miliónov €,
 • žiadosti o poukážky pre inštaláciu tepelných čerpadiel môžete podávať od 16. mája 2022 až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov
 • na inštaláciu zariadení budete mať osem mesiacov od vydania poukážky,
 • cez zásobníkový systém môžete o poukážky žiadať priebežne (ak ste pripravení na inštaláciu do 8 mesiacov od podania žiadosti),
 • po zaradení vašej žiadosti do zásobníka je potrebné počkať na vydanie poukážky, môžete s ňou však 100 % počítať,
 • poukážky sa budú vydávať postupne a budú dostupné pre celé Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja,
 • zaslané žiadosti bude možné (až do vydania poukážky) upraviť (okrem miesta inštalácie, druhu zariadenia a e-mailu) alebo zrušiť, keď už o inštaláciu nemáte záujem,
 • čerpanie dotácie z programu Zelená domácnostiam III a zároveň príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nebude možné.

Aké benefity vám prinesie tepelné čerpadlo?


Výber zdroja tepla je jednou z najdôležitejších otázok pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Do úvahy treba brať nielen investičné, ale aj prevádzkové náklady v budúcnosti.

 

Takéto zariadenie by vám tiež malo okrem funkčnosti priniesť aj želaný komfort.

 

Ideálnym riešením je tepelné čerpadlo, ktoré teplo získava z obnoviteľných zdrojov energie. Energiu okolitého prostredia využíva cez deň aj v noci, rovnako tak v lete aj v zime.

 

V porovnaní s kotlami na tuhé palivá (vrátane tých na biomasu) nevyžaduje takmer žiadnu obsluhu.

 

Prečo si vybrať tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda od STIEBEL ELTRON sú osvedčenou technológiou s viac než 40-ročnou históriou vývoja, výroby a prevádzky. Ich ročná účinnosť, tzv. vykurovací faktor, sa aktuálne pohybuje okolo 4 – 5.

 

Znamená to, že viac než 75 % tepla získate zdarma z vonkajšieho vzduchu a maximálne 25 % tepla pre dom nakúpite vo forme elektriny.

 

Všetky naše najpredávanejšie modely tepelných čerpadiel nájdete v zozname oprávnených zariadení pre čerpanie dotácie z programu Zelená domácnostiam II. Ušetríte tak stovky eur a získate moderné a komfortné riešenie, ktoré myslí na prírodu.

 


Pozrieť ponuku tepelných čerpadiel

Prečo by ste mali zvážiť inštaláciu tepelného čerpadla?

 
 • Môžete získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá až do výšky 3 400 eur (v závislosti od výkonu tepelného čerpadla),
 • získate lacný spôsob vykurovania,
 • ušetríte – náklady na prevádzku tepelného čerpadla totiž predstavujú cca 65 % nákladov na vykurovanie plynom a asi 30 % ceny vykurovania elektrickou energiou.

Často kladené otázky (FAQ)

Aké sú podmienky udelenia dotácie Zelené domácnostiam III?


V rámci projektu Zelená domácnostiam III môžete získať podporu pre inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré slúžia najmä na vykurovanie.

 

Inštalácie tepelných čerpadiel získajú podporu len v prípade dodržania stanovených podmienok.

 

Čo všetko môžete uhradiť z dotácie?


 • tepelné čerpadlo,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • zemné vrty,
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Aká je výška dotácie pre tepelné čerpadlá?


Výška podpory v rámci projektu Zelená domácnostiam III je v roku 2022 rovnaká ako v minulom roku. Rodinný dom tak môže získať maximálne 3 400 eur na tepelné čerpadlo.


Maximálnu výšku dotácie však získate len vtedy, keď splníte tzv. uprednostňujúce kritériá.

 

Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostňovania v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok

Čo predstavujú uprednostňujúce kritériá?


Uprednostnenie +10 %

 

Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT).

 

Uprednostnenie +25 %

 

Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom.

 

*Za splnenie uprednostňujúcej podmienky, ktorá sa týka úspor energie pri výrobe tepla, sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré sa zrealizovali v minulosti. Rovnako tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia.

 

Rozhodujúce je, či na základe vykonaných opatrení postačuje nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

 

Extra tip pre výber tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo si nevyberajte podľa najvyššej výšky dotácie, ale podľa skutočnej požiadavky na potrebu výkonu pre váš rodinný dom. Keď uvažujete o rekonštrukcii, zateplení alebo iných opatreniach, ktoré zmenia tepelné straty vášho objektu, výber tepelného čerpadla zvoľte až po stanovení tepelnej straty objektu po rekonštrukcii.

Pre získanie dotácie stačia 3 kroky

1. krok: Riešenie konzultujte s odborníkom


Využite náš kontaktný formulár. Uveďte základné údaje o vašom projekte:

 

 • ide o novostavbu/rekonštrukciu s podlahovou plochou _ m², uvažujem nad tepelným čerpadlom vzduch-voda/voda-voda/zem-voda, plánujem podlahové/radiátorové vykurovanie

Naši experti vám poradia, aké riešenie je pre vás ideálne a aká je výška jeho dotácie. V tomto kroku od nás získate kontakt na spoľahlivého zhotoviteľa, ktorý vám nezáväzne vypracuje ponuku na mieru.

 

V prípade záujmu vám vybrané riešenie následne dodá a odborne namontuje.

 

Neodporúčame vám kupovať si tovar samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšiu časť z dotácie prišli.

 

 

>> Prejsť na náš kontaktný formulár

2. krok: Požiadajte o poukážku


Keď ste si vybrali zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA.

 

Neodporúčame vám o ňu požiadať skôr než si u svojho zhotoviteľa overíte, či je schopný dodať a nainštalovať zariadenie do 5 mesiacov od vydania poukážky.

 

O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola, teda po 11. máji 2022, požiadať iba cez internet na webovej stránke projektu Zelená domácnostiam III.

 


Otvoriť stránku pre registráciu žiadosti

Ako požiadať o poukážku?


Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, v ktorej chcete inštalovať tepelné čerpadlo vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť:

 

 • katastrálne územie,
 • súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a
 • číslo listu vlastníctva.

Pri vypĺňaní žiadosti vopred zvážte, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate a či ich viete v prípade kontroly zdokladovať.

 

Splnenie podmienky je možné preukázať napríklad:

 

 • certifikátom budovy (ak bol vydaný),
 • fotografiami a faktúrami pri výmene okien,
 • faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod.

V prípade novostavieb je možné splnenie podmienky dokladovať napríklad projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, konkrétne energetickým hodnotením budovy, z ktorého bude vyplývať, že potreba energie v budove je nižšia ako vyžadujú predpisy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

 

Po vyplnení formulára bude na váš e-mail odoslaná správa, ktorú treba potvrdiť.

 

Pozor, proces vyplnenia žiadosti sa dokončí až kliknutím na priložený link v e-maile!

 

3. krok: Zaregistrujte poukážku a vyberte si termín inštalácie


Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA.

Požiadať o jej preplatenie musí zhotoviteľ do 5 mesiacov od tohto dátumu.

Máte záujem o dotáciu?


V prípade záujmu o dotáciu kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov. Môžete nám tiež zaslať e-mailový dopyt cez kontaktný formulár. 

Uveďte v ňom základné údaje o vašom projekte (ide o novostavbu/rekonštrukciu s podlahovou plochou _ m², uvažujem nad tepelným čerpadlom vzduch-voda/voda-voda/zem-voda, plánujem podlahové/radiátorové vykurovanie).

Získate od nás návrh riešenia na mieru, informáciu o výške dotácie a návrh spoľahlivého zhotoviteľa.

Bratislavský a Trnavský kraj (1)

 

Trenčiansky a Nitriansky kraj (2)

 

Banskobystrický a Žilinský kraj (3)

 

Prešovský a Košický kraj (4)

 


Pošlite nám špecifikáciu pre Váš projekt.