Zelená domácnostiam

Získajte štátnu dotáciu pre inštaláciu tepelného čerpadla

Príspevky na tepelné čerpadlá aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach.

Slovenská inovačná a energetická agentúra po zavedení nových funkcionalít koncom apríla opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Využite túto príležitosť na kúpu tepelného čerpadla. Ušetríte stovky eur a znížite svoje náklady na energie.

ČO ZOSTÁVA NEZMENENÉ V NOVOM PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Osvedčené procesy po spustení nového informačného systému na vydávanie poukážok

 • Alokácia bude uvoľnená ako celok, nebude uvoľňovaná po častiach.
 • Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie.
 • Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.
 • Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
 • Poukážky budú preplácané zhotoviteľom.

Čo sa zmenilo v podmienkach národného projektu Zelená domácnostiam?


Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aké sú najvýznamnejšie zmeny pre oblasť tepelných čerpadiel?

 

Rozšíril sa okruh podporovaných zariadení

Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá.

 

Pribudla možnosť získať zvýhodnenie o 15 %

Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie.

 

Zvýšili sa základné sadzby a maximálne príspevky

Tepelné čerpadlá – podpora do 10 kW, príspevok od 380 € do 4 370 €

 

Rozšíril sa okruh oprávnených prijímateľov

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o príspevky požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

ČO SA ZMENILO V SYSTÉME VYUŽÍVANIA POUKÁŽOK?

Inštalovať je možné ešte pred zaregistrovaním žiadosti a vydaním poukážky

Zariadenie je možné inštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku, najskôr od 30.10.2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam.

Menej chýb pri zadávaní žiadostí o poukážky

Registračný formulár je prepojený s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu je zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely.

Na výber zariadenia má domácnosť viac času

Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky. Poukážky nie je nutné rušiť z dôvodu nedostupnosti zariadení.

Aké benefity vám prinesie tepelné čerpadlo?


Výber zdroja tepla je jednou z najdôležitejších otázok pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Do úvahy treba brať nielen investičné, ale aj prevádzkové náklady v budúcnosti.

 

Takéto zariadenie by vám tiež malo okrem funkčnosti priniesť aj želaný komfort.

 

Ideálnym riešením je tepelné čerpadlo, ktoré teplo získava z obnoviteľných zdrojov energie. Energiu okolitého prostredia využíva cez deň aj v noci, rovnako tak v lete aj v zime.

 

V porovnaní s kotlami na tuhé palivá (vrátane tých na biomasu) nevyžaduje takmer žiadnu obsluhu.

 

Prečo si vybrať tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda od STIEBEL ELTRON sú osvedčenou technológiou s viac než 40-ročnou históriou vývoja, výroby a prevádzky. Ich ročná účinnosť, tzv. vykurovací faktor, sa aktuálne pohybuje okolo 4 – 5.

 

Znamená to, že viac než 75 % tepla získate zdarma z vonkajšieho vzduchu a maximálne 25 % tepla pre dom nakúpite vo forme elektriny.

 

Všetky naše najpredávanejšie modely tepelných čerpadiel nájdete v zozname oprávnených zariadení pre čerpanie dotácie z programu Zelená domácnostiam. Ušetríte tak stovky eur a získate moderné a komfortné riešenie, ktoré myslí na prírodu.

 


Pozrieť ponuku tepelných čerpadiel

Prečo by ste mali zvážiť inštaláciu tepelného čerpadla?

 
 • Môžete získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá až do výšky 4 370 eur (v závislosti od výkonu tepelného čerpadla),
 • získate lacný spôsob vykurovania,
 • ušetríte – náklady na prevádzku tepelného čerpadla totiž predstavujú cca 65 % nákladov na vykurovanie plynom a asi 30 % ceny vykurovania elektrickou energiou.

Často kladené otázky (FAQ)

Aké sú podmienky udelenia dotácie Zelené domácnostiam?


V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete získať podporu pre inštaláciu elektrických tepelných čerpadiel využívajúcich energiu z okolitého prostredia.

 

Inštalácie tepelných čerpadiel získajú podporu len v prípade dodržania stanovených podmienok.

 

Čo všetko môžete uhradiť z dotácie?


 • tepelné čerpadlo,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • zemné vrty,
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Aká je výška dotácie pre tepelné čerpadlá?


Maximálna výška dotácie je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

 

Základná sadzba a maximálny podporovany výkon:

 

 • tepelného čerpadla pre rodinný dom je 380€/kW výkonu tepelného čerpadla; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 10 kW;
 • tepelného čerpadla pre bytový dom je 380€/kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 5 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla na každý byt v bytovom dome

Rodinný dom môže získať maximálne 4 370 eur na tepelné čerpadlo s výkonom 10 kW a splnení podmienky zvýhodnenia 15%.

Aké sú podmienky zvýhodnenia?


Zvýhodnenie 15 % získavajú domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Extra tip pre výber tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo si nevyberajte podľa najvyššej výšky dotácie, ale podľa skutočnej požiadavky na potrebu výkonu pre váš rodinný dom. Keď uvažujete o rekonštrukcii, zateplení alebo iných opatreniach, ktoré zmenia tepelné straty vášho objektu, výber tepelného čerpadla zvoľte až po stanovení tepelnej straty objektu po rekonštrukcii.

Pre získanie dotácie stačia 3 kroky

1. krok: Riešenie konzultujte s odborníkom


Využite náš kontaktný formulár.

 

Naši experti vám poradia, aké riešenie je pre vás ideálne a aká je výška jeho dotácie. V tomto kroku od nás získate kontakt na spoľahlivého zhotoviteľa, ktorý vám nezáväzne vypracuje ponuku na mieru.

 

V prípade záujmu vám vybrané riešenie následne dodá a odborne namontuje.

 

Neodporúčame vám kupovať si tovar samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšiu časť z dotácie prišli.

 

>> Prejsť na náš kontaktný formulár

2. krok: Zaregistrujte sa do systému na registráciu žiadostí


Keď ste si vybrali zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, zaregistrujte sa do systému na registráciu žiadostí.

 

Žiadosti môžu vypĺňať majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch vrátane bratislavského.

 

O príspevky môžu požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

 

Poradie nie je dôležité.

 

Registráciu žiadosti o poukážku môžete zrealizovať iba cez internet na webovej stránke projektu Zelená domácnostiam.


Otvoriť stránku pre registráciu žiadosti

Ako sa zaregistrovať do systému?


Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, v ktorej chcete inštalovať tepelné čerpadlo vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť:

 

 • katastrálne územie,
 • súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a
 • číslo listu vlastníctva.

 

Po vyplnení formulára bude na váš e-mail odoslaná správa, ktorú treba potvrdiť.

 

Pozor, proces vyplnenia žiadosti sa dokončí až kliknutím na priložený link v e-maile!

 

Po vyplnení žiadosti dostanete prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky.

 

Nasledujúci čas môžete využiť na preverenie, či je zariadenie u dodávateľa k dispozícii.

 

3. krok: Vybranému dodávateľovi poskytnite aktivačný kód


Vybranému dodávateľovi zariadenia poskytnite aktivačný kód, ktorý nájdete vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5.

 

Zhotoviteľ žiadosť skontroluje a ak je schopný zariadenie do 90 dní nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky.

 

Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024. Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.

Máte záujem o dotáciu?


V prípade záujmu o dotáciu kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov. Môžete nám tiež zaslať e-mailový dopyt cez kontaktný formulár. 

 

Získate od nás návrh riešenia na mieru, informáciu o výške dotácie a návrh spoľahlivého zhotoviteľa.

Okresy - Skalica, Senica, Malacky, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Pezinok, Senec, Bratislava, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Nové Zámky, Komárno (1)

 

Okresy - Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Iľava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice (2) 

 

Okresy - Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Krupina, Detva, Brezno, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Nitra, Zlaté Moravce, Levice (3)

 

Okresy - Kežmarok, Poprad, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin (4)

 

Okresy - Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Spišská Nová Ves (5)

 


Pošlite nám špecifikáciu pre Váš projekt.