Zelená domácnostiam III

Získajte štátnu dotáciu pre inštaláciu tepelného čerpadla

Národný projekt Zelená domácnostiam prešiel po vyše piatich rokoch od spustenia reštartom. Rozpočet projektu bol navýšený o 30 miliónov € na celkovú sumu 45 miliónov €. Zásadné zmeny zabezpečili kontinuálnu podporu pre domácnosti, ktoré majú reálne možnosti ukončiť inštalácie podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov do konca septembra 2023.

Využite túto príležitosť na kúpu tepelného čerpadla. Ušetríte stovky eur a znížite svoje náklady na energie.

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je pozastavené

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 10 miliónov €.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. SIEA preveruje možnosti, či je možné doplniť zdroje do prebiehajúceho projektu. O ďalšom postupe bude informovať v krátkom čase.

Podmienky čerpania v skratke

 • na všetky štyri zariadenia – tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory aj fotovoltické panely - je aktuálne vyčlenených 45 miliónov €,
 • žiadosti môžu vypĺňať majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch okrem bratislavského,
 • poradie nie je odteraz dôležité, je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023,
 • po vyplnení žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky,
 • zhotovitelia, ktorí sú schopní inštaláciu zariadenia zabezpečiť do 90 dní, môžu vydanie poukážky prostredníctvom kódu aktivovať,
 • aj po aktivácii poukážky je možné žiadosti naďalej upravovať až do vydania poukážky,
 • poukážky sú vydávané v pracovné dni vždy v utorok o 11.00 h,
 • poukážky sú preplácané až po inštalácii zariadenia a majú obmedzenú platnosť 3 mesiace
 • ak domácnosť zistí, že nestihne zariadenie nainštalovať v lehote platnosti poukážky, môže požiadať o jej zrušenie a vypísať si novú žiadosť.

Aké benefity vám prinesie tepelné čerpadlo?


Výber zdroja tepla je jednou z najdôležitejších otázok pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Do úvahy treba brať nielen investičné, ale aj prevádzkové náklady v budúcnosti.

 

Takéto zariadenie by vám tiež malo okrem funkčnosti priniesť aj želaný komfort.

 

Ideálnym riešením je tepelné čerpadlo, ktoré teplo získava z obnoviteľných zdrojov energie. Energiu okolitého prostredia využíva cez deň aj v noci, rovnako tak v lete aj v zime.

 

V porovnaní s kotlami na tuhé palivá (vrátane tých na biomasu) nevyžaduje takmer žiadnu obsluhu.

 

Prečo si vybrať tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda od STIEBEL ELTRON sú osvedčenou technológiou s viac než 40-ročnou históriou vývoja, výroby a prevádzky. Ich ročná účinnosť, tzv. vykurovací faktor, sa aktuálne pohybuje okolo 4 – 5.

 

Znamená to, že viac než 75 % tepla získate zdarma z vonkajšieho vzduchu a maximálne 25 % tepla pre dom nakúpite vo forme elektriny.

 

Všetky naše najpredávanejšie modely tepelných čerpadiel nájdete v zozname oprávnených zariadení pre čerpanie dotácie z programu Zelená domácnostiam II. Ušetríte tak stovky eur a získate moderné a komfortné riešenie, ktoré myslí na prírodu.

 


Pozrieť ponuku tepelných čerpadiel

Prečo by ste mali zvážiť inštaláciu tepelného čerpadla?

 
 • Môžete získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá až do výšky 3 400 eur (v závislosti od výkonu tepelného čerpadla),
 • získate lacný spôsob vykurovania,
 • ušetríte – náklady na prevádzku tepelného čerpadla totiž predstavujú cca 65 % nákladov na vykurovanie plynom a asi 30 % ceny vykurovania elektrickou energiou.

Často kladené otázky (FAQ)

Aké sú podmienky udelenia dotácie Zelené domácnostiam III?


V rámci projektu Zelená domácnostiam III môžete získať podporu pre inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré slúžia najmä na vykurovanie.

 

Inštalácie tepelných čerpadiel získajú podporu len v prípade dodržania stanovených podmienok.

 

Čo všetko môžete uhradiť z dotácie?


 • tepelné čerpadlo,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • zemné vrty,
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Aká je výška dotácie pre tepelné čerpadlá?


Výška podpory v rámci projektu Zelená domácnostiam III je v roku 2022 rovnaká ako v minulom roku. Rodinný dom tak môže získať maximálne 3 400 eur na tepelné čerpadlo.


Maximálnu výšku dotácie však získate len vtedy, keď splníte tzv. uprednostňujúce kritériá.

 

Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostňovania v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok

Čo predstavujú uprednostňujúce kritériá?


Uprednostnenie +10 %

 

Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT).

 

Uprednostnenie +25 %

 

Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom.

 

*Za splnenie uprednostňujúcej podmienky, ktorá sa týka úspor energie pri výrobe tepla, sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré sa zrealizovali v minulosti. Rovnako tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia.

 

Rozhodujúce je, či na základe vykonaných opatrení postačuje nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

 

Extra tip pre výber tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo si nevyberajte podľa najvyššej výšky dotácie, ale podľa skutočnej požiadavky na potrebu výkonu pre váš rodinný dom. Keď uvažujete o rekonštrukcii, zateplení alebo iných opatreniach, ktoré zmenia tepelné straty vášho objektu, výber tepelného čerpadla zvoľte až po stanovení tepelnej straty objektu po rekonštrukcii.

Pre získanie dotácie stačia 3 kroky

1. krok: Riešenie konzultujte s odborníkom


Využite náš kontaktný formulár. Uveďte základné údaje o vašom projekte:

 

 • ide o novostavbu/rekonštrukciu s podlahovou plochou _ m², uvažujem nad tepelným čerpadlom vzduch-voda/voda-voda/zem-voda, plánujem podlahové/radiátorové vykurovanie

Naši experti vám poradia, aké riešenie je pre vás ideálne a aká je výška jeho dotácie. V tomto kroku od nás získate kontakt na spoľahlivého zhotoviteľa, ktorý vám nezáväzne vypracuje ponuku na mieru.

 

V prípade záujmu vám vybrané riešenie následne dodá a odborne namontuje.

 

Neodporúčame vám kupovať si tovar samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšiu časť z dotácie prišli.

 

 

>> Prejsť na náš kontaktný formulár

2. krok: Zaregistrujte sa do systému na registráciu žiadostí


Keď ste si vybrali zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, zaregistrujte sa do systému na registráciu žiadostí.

 

Žiadosti môžu vypĺňať majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch okrem bratislavského.

 

Poradie nie je odteraz dôležité. Je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023.

 

Registráciu žiadosti o poukážku môžete zrealizovať iba cez internet na webovej stránke projektu Zelená domácnostiam III.

 


Otvoriť stránku pre registráciu žiadosti

Ako sa zaregistrovať do systému?


Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, v ktorej chcete inštalovať tepelné čerpadlo vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť:

 

 • katastrálne územie,
 • súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a
 • číslo listu vlastníctva.

Pri vypĺňaní žiadosti vopred zvážte, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate a či ich viete v prípade kontroly zdokladovať.

 

Splnenie podmienky je možné preukázať napríklad:

 

 • certifikátom budovy (ak bol vydaný),
 • fotografiami a faktúrami pri výmene okien,
 • faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod.

V prípade novostavieb je možné splnenie podmienky dokladovať napríklad projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, konkrétne energetickým hodnotením budovy, z ktorého bude vyplývať, že potreba energie v budove je nižšia ako vyžadujú predpisy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

 

Po vyplnení formulára bude na váš e-mail odoslaná správa, ktorú treba potvrdiť.

 

Pozor, proces vyplnenia žiadosti sa dokončí až kliknutím na priložený link v e-maile!

 

Po vyplnení žiadosti dostanete prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky.

 

Nasledujúci čas môžete využiť na preverenie, či je zariadenie u dodávateľa k dispozícii.

 

3. krok: Vybranému dodávateľovi poskytnite aktivačný kód


Vybranému dodávateľovi zariadenia poskytnite aktivačný kód, ktorý nájdete vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5.

 

Zhotoviteľ žiadosť skontroluje a ak je schopný zariadenie do 90 dní nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky.

 

Aktivované poukážky SIEA vydáva vždy v utorok o 11. hod. Po vydaní poukážky Vám SIEA zašle informačný e-mail.

Máte záujem o dotáciu?


V prípade záujmu o dotáciu kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov. Môžete nám tiež zaslať e-mailový dopyt cez kontaktný formulár. 

 

Uveďte v ňom základné údaje o vašom projekte (ide o novostavbu/rekonštrukciu s podlahovou plochou _ m², uvažujem nad tepelným čerpadlom vzduch-voda/voda-voda/zem-voda, plánujem podlahové/radiátorové vykurovanie).

 

Získate od nás návrh riešenia na mieru, informáciu o výške dotácie a návrh spoľahlivého zhotoviteľa.

Okresy - Skalica, Senica, Malacky, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Pezinok, Senec, Bratislava, Galanta, Dunajská Streda (1)

 

Okresy - Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Iľava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava (2) 

 

Okresy - Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno (3)

 

Okresy - Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Krupina, Detva, Brezno, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota (4)

 

Okresy - Kežmarok, Poprad, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin (5)

 

Okresy - Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Spišská Nová Ves (6)

 


Pošlite nám špecifikáciu pre Váš projekt.