Prietokové ohrievače vody

 • Užitočné informácie o elektronických prietokových ohrievačoch vody

  Prietokové ohrievače sú uzavreté zariadenia s vnútornou nádobou odolnou voči tlaku, určené na centrálne zásobovanie, ku ktorým sa dá pripojiť ľubovoľný počet odberných miest. Objem dostupnej teplej vody pritom určuje vykurovací výkon prietokového ohrievača. Tieto zariadenia majú kompaktnú konštrukciu a dosahujú taký vysoký vykurovací výkon, že dokážu ohrievať vodu.

  Ako nájsť správny prietokový ohrievač vody

  Požiadavky

  Prietokový ohrievač vody

  Kompaktný prietokový ohrievač vody

  Mini prietokový ohrievač vody

  Zásobovanie viacerých odberných miest v miestnosti

                 ●

   

   

  Zásobovanie viacerých umývadiel

                 ●

                   ●

   

  Zásobovanie jedného umývadla v miestnosti

   

   

                   ●

  Vysoká teplota

                 ●

                   ●

   

  Stredná teplota

   

   

                   ●

  Vysoká spotreba teplej vody

                 ●

   

   

  Stredná spotreba teplej vody

   

                   ●

   

  Nízka spotreba teplej vody

   

   

                  ●

  i technológia pre skvelý komfort teplej vody

  Dôsledkom i technológie od firmy STIEBEL ELTRON je nová definícia technických vlastností „plne elektronicky regulované“, „elektronicky regulované“ a „elektronicky riadené“. Táto technológia je celkovým meradlom stupňa komfortu teplej vody a zároveň energetickej účinnosti. Teplotu na odbernom mieste ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré sa dajú korigovať pomocou rozličných senzorov. Čím je zariadenie hodnotnejšie, tým viac senzorov kontroluje teplotu vody a tým presnejšie sa teplota vody udržiava.