Na aké použitie sa hodia prietokové ohrievače vody?

STIEBEL ELTRON ponúka v rámci svojho portfólia prietokových ohrievačov vody riešenie pre každý účel použitia.

Komfortné prietokové ohrievače vody s vysokým výkonom

Zásobujú viacero odberných miest naraz, a to aj v rôznych miestnostiach s rozlične veľkou spotrebou teplej vody pri vysokých teplotách. Príklady použitia – kúpeľňa, kuchyňa, umývadlo.

Mini prietokové ohrievače vody

Zásobujú jedno odberné miesto s nízkou spotrebou teplej vody so strednou teplotou. Príklady použitia – umývadlo na umývanie rúk.

Aké systémy ohrevu sa vyskytujú pri prietokových ohrievačoch vody?

Voda sa v prietokovom ohrievači vody ohrieva buď pomocou systému rúrkových ohrievacích telies, alebo systémom ohrevu holým drôtom.

Väčšina prietokových ohrievačov vody značky STIEBEL ELTRON ohrieva vodu pomocou ohrievacích telies z holých drôtov. Vodivé holé drôty sa pritom nachádzajú bezprostredne v ohrievanej vode.

Tieto vykurovacie špirály sú vsadené do tlakuvzdorného izolačného bloku. V izolačnom bloku prechádzajú úseky potrubia cez vykurovacie špirály. Predradené a redukčné úseky zabezpečujú izolačný odpor, dokonca aj vtedy, ak nemá byť prerušený ochranný vodič. 

Izolačný odpor závisí od vlastností pretekajúcej vody.

Preto treba v mieste montáže zohľadniť elektrický odpor a elektrickú vodivosť vody. Ohrievacie telesá z holých drôtov sa špeciálne hodia pre použitie v prípade vápenatej vody. Z dôvodu mimoriadne nízkeho objemu vody a vykurovacieho systému nízkej hmotnosti nevzniká po vypnutí zariadenia žiadne dodatočné teplo – to je podstatný dôvod pre redukciu usadenín vodného kameňa.

Nasledovné prietokové ohrievače vody sú vybavené systémom vykurovania holým drôtom:

Komfortné prietokové ohrievače vody:

  • Plne elektronicky regulované so 4i technológiou (typ PER)
  • Elektronicky regulované s 3i technológiou (typ PEO, PEY, DHB-E)
  • Elektronicky riadené s 2i technológiou (typ PEG)
  • Hydraulicky riadené (typ PHB)

Mini prietokové ohrievače vody:

  • Hydraulicky riadené (typ EIL Plus, EIL Trend)