Tepelné čerpadlá

 • Spoznajte výhody monobloku

  Ohrev vody, vykurovanie a chladenie za použitia obnoviteľných zdrojov energie. Monoblokové tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON bez problémov zabezpečia komfort pre váš domov.

  Ideálne riešenie pre ohrev vody, vykurovanie a chladenie

  Čo je to tepelné čerpadlo? Vysvetlenie je jednoduché!

  Tepelné čerpadlo premieňa energiu nahromadenú vo vzduchu, zemi a vode na vykurovacie teplo. No nielen to – v letných mesiacoch zabezpečia tieto zariadenia navyše aj príjemne chladenie vo vašej domácnosti a v kombinácii so zásobníkom teplej vody ohrev vody. Energia nakumulovaná v týchto troch elementoch je pre nás permanentne k dispozícii.

  STIEBEL ELTRON ponúka vysoko účinné tepelné čerpadlá pre každú domácnosť a každú situáciu z hľadiska dostupného miesta – či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu.

  Tepelné čerpadlá pre udržateľný komfort bývania

  Získajte ponuku na tepelné čerpadlo za 2 minúty

  Vyberte si riešenie prispôsobené vašim potrebám a získajte nezáväznú cenovú ponuku. Sprievodca výberom tepelného čerpadla vás rýchlo a intuitívne privedie k vášmu novému vykurovaciemu systému.

  Vy sa pýtate na tepelné čerpadlá, my odpovedáme

  Prečo si vybrať tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

  Kvalita potvrdená nezávislým testovaním

  Náš flex set s tepelným čerpadlom HPA-O 07.1 CS Premium získal v nezávislom testovaní tepelných čerpadiel spotrebiteľskej organizácie dTest prestížnu značku kvality.

  Ocenené tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 07.1 CS Premium obstálo pri testovaní viacerých parametrov ako napríklad účinnosť vykurovania, komfort obsluhy alebo hlučnosť a vplyv na životné prostredie.

  Viac informácií získate na našej stránke o ocenenom sete.

  Ako funguje tepelné čerpadlo?

  Pomocou tepelného čerpadla sa dá energia z okolitého prostredia premeniť na teplo pre váš domov.

  Dostupné teplo obsiahnuté vo vzduch, zemi, alebo vode sa najskôr privedie pomocou výmenníka tepla (nazývaného výparník) chladiacemu médiu. Chladiace médium dostane túto energiu pomocou kompresora na vyššiu teplotnú úroveň, aby sa prostredníctvom ďalšieho výmenníka tepla (nazývaného kondenzátor) dala zužitkovať pre vykurovanie alebo ohrev vody.

  V závislosti od zdroja energie je pre vykurovanie a ohrev vody možné získať až štyri jednotky tepelnej energie na jednu jednotku elektrickej energie.

  Potrebujete poradiť s výberom tepelného čerpadla?

  Neváhajte nás kontaktovať

  Odkiaľ získava tepelné čerpadlo energiu zadarmo?

  Čo všetko vstupuje do ceny čerpadla?

  Cena závisi od typu tepelného čerpadla. Rozlišujeme nízkoteplotné tepelné čerpadlá (pre sálavé vykurovanie vo väčšine prípadov v novostavbách) alebo vysokoteplotné tepelné čerpadlá (radiátorové vykurovanie v starších objektoch).

  Nízkoteplotné tepelné čerpadlá majú spravidla nižšie obstarávacie náklady.

  Cena tepelného čerpadla je taktiež nižšia pre novostavby v porovnaní s rovnako veľkým skôr postaveným objektom. Novostavby majú nižšie tepelné straty (tým pádom je potrebný nižší výkon tepelného čerpadla) kvôli kvalitnejšej tepelnej obálke domu (novostavby musia podliehať zákonu o energetickej hospodárnosti budov - EHB).

  Pri tepelných čerpadlách zem-voda navyše vstupuje do nákladov ešte aj zriadenie hlbinného vrtu alebo plošného kolektora.

  Do ceny tiež vstupuje konštrukčné vyhotovenie tepelného čerpadla. Ak sa jedná o integrovanú jednotku, kde je integrovaný zásobník na teplú vodu, akumulačný zásobník, hydraulické komponenty, máme drahšie zariadenie ale lacnejšiu montáž. Ak máme samostatný zásobník na teplú vodu, samostatný akumulačný zásobník a podobne, predstavuje to lacnejšie zariadenie ale drahšiu montáž.

  Cena tepelného čerpadla môže byť navyše ovplyvnená aj možnosťami dotácie na obnoviteľné zdroje energie, čo treba brať do úvahy pri celkovom hodnotení investície.

  Je dôležité vyvážiť náklady a výhody a vybrať také tepelné čerpadlo, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám a možnostiam konkrétneho miesta inštalácie.

  Aký je rozdiel medzi prevedením typu monoblok a split?

  Tepelné čerpadlo typu monoblok

  Tento typ tepelného čerpadla sa vyrába a montuje ako celok, respektíve všetky komponenty chladiaceho systému sú súčasťou jedného kompaktného zariadenia. To znamená, že ventilátor, výparník, kompresor, expanzný ventil a kondenzátor sú v zariadení hermeticky uzatvorené a pri výrobe prechádzajú skúškou tesnosti.

  Chladivo je súčasťou samotnej jednotky tepelného čerpadla a je naplnené, hermeticky uzatvorené a prísne kontrolované už vo výrobe. Pri montáži teda nie je potrebný chladiar, ktorý by manipuloval s chladivom pri konkrétnej inštalácii a riziko úniku chladiva je vysoko nepravdepodobné.

   

  Tepelné čerpadlo typu split

  V tomto prípade nie sú komponenty chladivového systému súčasťou jedného zariadenia, ale sú rozdelené medzi vonkajšiu a vnútornú jednotku. Tým pádom odpadá kontrola pri výrobe, pretože naplnenie chladivom je možné až pri konkrétnej montáži na mieste.

  Vyladenie systému preto nie je vopred zaručené. To znamená, že okrem kúrenára je pri montáži potrebný aj chladiar.

  Aké prevádzkové režimy tepelného čerpadla sú k dispozícii?

  Monovalentný

  V tomto prípade je tepelné čerpadlo jediným zdrojom vykurovacieho tepla v budove. Tento prevádzkový režim je vhodný na všetky systémy nízkoteplotného vykurovania s teplotou na prívode maximálne do 55 °C.

   

  Monoenergetický

  Pri tomto prevádzkovom režime podporuje tepelné čerpadlo prídavné elektrické vykurovanie. Je potrebné najmä pri tepelných čerpadlách typu vzduch-voda, aby sa pri nízkych vonkajších teplotách dosiahol dostatočný vykurovací výkon. Väčšinu času funguje tepelné čerpadlo pri prevádzke v teplotnom rozmedzí cca do -7 °C ako jediný zdroj tepla. Použitie prídavného vykurovania na podporu v priebehu niekoľkých hodín pod úrovňou tejto teploty dáva zmysel z hľadiska investícií a účinnosti. 

   

  Bivalentý alternatívny

  Tepelné čerpadlo dodáva celkové vykurovacie teplo až po určitú stanovenú vonkajšiu teplotu (napr. 0 °C). Keď teplota klesne pod túto hodnotu, tepelné čerpadlo sa vypne a vykurovanie bude zabezpečovať druhý zdroj tepla.

   

  Bivalentný paralelný

  Až po určitú vonkajšiu teplotu produkuje potrebné teplo samotné tepelné čerpadlo. Pri nižších teplotách sa zapne aj druhý zdroj tepla. Ak vonkajšia teplota klesne pod druhú hraničnú hodnotu, tepelné čerpadlo sa vypne a kompletnú dodávku tepla bude zabezpečovať druhý zdroj tepla. Na rozdiel od bivalentnej alternatívnej prevádzky je podiel tepelného čerpadla na ročnom výkone výrazne vyšší.

  Chcete spoznať naše referencie?

  Môžem na tepelné čerpadlá čerpať štátnu dotáciu?

  Pre tepelné čerpadlá od STIEBEL ELTRON môžete získať štátnu dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam.

  Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o dotáciu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam.

  Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

  V novom projekte Zelená domácnostiam je na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

  Viac informácií získate na našej stránke o štátnej dotácii pre tepelné čerpadlá alebo u našich obchodno-technických zástupcov.

  Podporu od štátu pre zelenú obnovu rodinného domu môžete získať aj vďaka programu Obnov dom.

  Jeho cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

  Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

  Podmienkou pre získanie dotácie je dosiahnutie 30-percentnej úspory primárnych energetických zdrojov komplexnou obnovou domu.

  V prvom rade ide o zateplenie fasády a strechy domu, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovania a využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj inštalovanie vonkajšieho tienenia a zelených striech.

  Maximálna výška príspevku pre štandardnú skupinu žiadateľov je 19-tisíc € pri dosiahnutí energetickej úspory nad 60 %.

  Viac informácií získate na stránke www.obnovdom.sk

  Naše články o tepelných čerpadlách na blogu

  Uvažujete nad tepelným čerpadlom?

  Zadajte svoju požiadavku a dostanete ZDARMA nezáväznú cenovú ponuku od kvalifikovaného obchodno-technického zástupcu.

  Vyžiadať cenovú ponuku