Koeficient SCOP

Sezónny vykurovací faktor SCOP je priemerný vykurovací faktor za celú vykurovaciu sezónu.

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom v jednom pracovnom bode popisuje tzv. vykurovací faktor (COP). Ten udáva, koľkokrát viac tepla bolo do domu dodané v porovnaní s odobratou elektrinou z elektrickej siete.

Vykurovací faktor je dôležitý pre posúdenie kvality tepelného čerpadla. Meria sa podľa normy STN EN 15316-4-5.

Tá okrem iného stanovuje, v ktorých „pracovných bodoch“ treba tepelné čerpadlo zmerať: napr. pri čerpadlách vzduch-voda pri vonkajších teplotách -20°C až 20°C v intervale 5°C – teda v 9 bodoch a teplotách vykurovacieho systému 35°C, 45°C, 55°C a 65°C. Pokiaľ tepelné čerpadlo tieto teploty dosahuje, teoreticky ide až o 36 meraných „pracovných bodov“.

Výrobca zvyčajne volí menej bodov: spravidla 16 až 24. Výsledky sú zväčša uvedené v technických podkladoch formou tabuľky alebo grafu.

Výrobca môže tepelné čerpadlo merať sám vo svojom laboratóriu, ale kvalitní a dôveryhodní výrobcovia si dávajú vlastnosti svojich tepelných čerpadiel overiť v nezávislých skúšobniach. Pri výbere tepelného čerpadla je preto dobré spýtať sa na spôsob overovania.

Pre posúdenie spotreby elektriny pre tepelné čerpadlo počas roka bola vytvorená ďalšia norma: ST EN 14825. Tá využíva štatistiku meteorologických dát a modeluje správanie tepelného čerpadla a vykurovacieho systému v priebehu celej vykurovacej sezóny.

Z tohto výpočtu potom vyplýva tzv. sezónny vykurovací faktor SCOP. Ide teda o priemerný vykurovací faktor za celú vykurovaciu sezónu.

Od tzv. sezónneho vykurovacieho faktoru SCOP sa odvodzuje ďalšia veličina, sezónna účinnosť ηS. Tá vyjadruje množstvo tepla, dodaného tepelným čerpadlom za rok v porovnaní so spotrebovanou tzv. primárnou formou energie, teda napr. uhlie, ktoré spálili elektrárne v prospech tohto konkrétneho tepelného čerpadla za rok.

Je so SCOP viazaná vzorcom:

CC je účinnosť výroby a prenosu elektrickej energie, stanovenej európskou smernicou, ako európsky priemer na hodnotu 2,1.

Σ F(i) [%] je podiel vlastnej spotreby pomocných zariadení tepelného čerpadla okrem kompresora (obehové čerpadlá, ventilátory, regulácie a ďalšia elektronika). Pri čerpadlách vzduch-voda je hodnota Σ F(i) 3 %, pri čerpadlách zem-voda 8 % (je väčšia vďaka použitiu nemrznúcej zmesi z vrtov).

A napokon, podľa ηS sa hodnotí energetická trieda tepelného čerpadla, teda energetický štítok. 

Výrobca smie uvádzať na trh tepelná čerpadlá v triede najmenej A++, to znamená so sezónnou účinnosťou vyššou než 125 % v nízkoteplotnom použití (vo vykurovacom systéme cca 35/30°C, teda pri podlahovom vykurovaní).

 

>> Naspäť na slovník