Bivalentne paralelný spôsob prevádzky

Bivalentne paralelný spôsob prevádzky znamená, že kompresor tepelného čerpadla pracuje pri akejkoľvek vonkajšej teplote alebo teplote vykurovacieho systému, ale od určitého „pracovného bodu“, napr. vonkajšej teploty -10°C, mu pomáha bivalentný zdroj, najčastejšie elektrické vykurovacie teleso.

Tepelné čerpadlá majú, samozrejme, svoje vymedzené prevádzkové podmienky. Zvyčajne ide o vonkajšiu teplotu vyššiu než -20°C a teplotu vykurovacieho systému maximálne 60 až 65°C. Okrem týchto vymedzených hodnôt pracuje bivalentný zdroj sám.

 

>> Naspäť na slovník