Zelená domácnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam je možné získať dotáciu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť najmä na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia.

Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Dotácia Zelená domácnostiam pokrýva

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty dotácie na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

Hodnota dotácie je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach projektu Zelená domácnostiam.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 eur/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 eur na inštaláciu.

 

Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok: