Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie spolu so stenovým a stropným vykurovaním patrí medzi spôsoby plošného vykurovania. Vykurovaciu plochu tvorí niektorá zo stien, ktoré ohraničujú vykurovaný priestor – strop, stenu či podlahu.

Najčastejšie využitým spôsobom je podlaha, no v nových domoch s nízkou tepelnou stratou môže byť výhodnejšie využitie stropu: pomocou neho sa v lete dá príjemne chladiť. Moderné tepelné čerpadlá zvyčajne disponujú funkciou letného chladenia v základnej dodávke prístroja.

Plošné vykurovanie umožňuje zdieľať teplo alebo chlad do vykurovaného priestoru sálaním.

Podiel tepelného toku sálaním pri stropnom vykurovaní je asi 80 %, v prípade stenového 65 % a podlahového 55 %, pričom konštrukčné prevedenie vykurovanej plochy môže byť rôzne – teplovodné alebo elektrické, akumulačné alebo priamovýhrevné.

 

>> Naspäť na slovník