Konvektor

Konvektor je vykurovacie teleso, ktoré teplo odovzdáva tak, že ohrieva vzduch. Ten potom prúdi do miestnosti.

Preto konvektor vznikol zo slova „konvekcia“, ktoré znamená „prúdenie“.

Konvektor môže byť elektrický alebo teplovodný. V začiatkoch ústredného vykurovania sa používali aj parné konvektory, ktoré sú v súčasnosti minulosťou. 

Dnes sa najčastejšie používajú elektrické konvektory. Ide o jednoduché prístroje, ktoré obsahujú vykurovacie teleso a základný regulátor teploty.

Niektoré majú i ventilátor, vďaka čomu rýchlejšie odvádzajú teplo zo skrine konvektora. Často sú riadené externými priestorovými termostatmi alebo systémom merania a regulácie v rámci tzv. inteligentného domu.

Pracujú prakticky bez strát – všetku elektrickú energiu premenenú na teplo odovzdajú do miestnosti.

Konvekcia

Konvekcia je termín používaný na popis procesu prenosu tepla alebo hmoty v plyne alebo kvapaline. Ide o mechanizmus, pri ktorom sa teplý alebo hustejší materiál pohybuje nahor, zatiaľ čo chladný alebo menej hustý materiál klesá nadol.

Tento pohyb vytvára konvekčné prúdy, ktoré pomáhajú vyrovnávať teplotný rozdiel a distribuovať teplotu rovnomerne.

V prípade tepla je konvekcia často spôsobená rozdielmi v teplote a hustote vzduchu alebo kvapaliny. Keď sa vzduch alebo kvapalina zohrieva, stáva sa menej hustým a vzostupuje nahor, zatiaľ čo studený vzduch alebo kvapalina klesá nadol.

Tento cyklus tvorí konvekčné prúdy, ktoré môžu prenášať teplotu z jedného miesta na druhé.

Elektrické konvektory

Elektrické konvektory sa využívajú na vykurovanie miestností. Fungujú na základe princípu konvekcie, pri ktorom vzduch prechádza cez vykurovacie zariadenie a potom stúpa nahor, čím vytvára prúdy teplého vzduchu.

Elektrické konvektory majú niekoľko výhod:

  • Sú pomerne jednoduché na inštaláciu a prevádzku, pretože nepotrebujú pripojenie k rozvodnej sieti s vykurovacou vodou alebo plynovému potrubiu.
  • Taktiež poskytujú rýchle lokálne vykurovanie, pretože môžu byť individuálne ovládané v každej miestnosti.
  • Sú tiež bezpečné, pretože nie sú spojené s produkciou otvoreného plameňa.

Sú vhodné pre menšie a stredné miestnosti, pretože ich vykurovací výkon môže byť obmedzený. Pre väčšie miestnosti ich odporúčame kombinovať s inými vykurovacími systémami.

 

>> Naspäť na slovník