Akumulačné pece

Jadrom akumulačných pecí (používa sa aj pojem akumulačné kachle) je niekoľko stoviek kilogramov špeciálnych tehál s vysokou tepelnou kapacitou, medzi ktoré sú vložené elektrické vykurovacie telesá.

Ich obľuba a podpora zo strany výrobcov a distribútorov elektrickej energie sa v priebehu rokov menila.

Akumulačné pece boli masívne podporované počas hospodárskeho rozmachu a výstavby uhoľných, neskôr jadrových elektrární v 50. a 60. rokoch, až do prvej ropnej krízy v roku 1973. Silnejúce ekologické hľadiská a klesajúca popularita priameho využívania elektriny na vykurovanie následne viedli k poklesu záujmu o tento spôsob vykurovania.

Na trhu sa objavili technológie na báze obnoviteľných zdrojov energie – OZE.

Renesancia akumulačných kachlí nastala po roku 2010 v súvislosti s rastom fotovoltických a veterných elektrární. Tieto ekologicky čisté zdroje elektriny majú jednu nevýhodu: ťažko sa u nich reguluje výkon, ktorý sa veľmi rýchlo, aj počas niekoľkých desiatok sekúnd, mení.

Znovu sa objavila požiadavka rýchlo ukladať prebytok elektrického výkonu v sieti. Akumulačné pece sú ideálnym riešením, pretože sa systémom hromadného diaľkového ovládania (HDO) dajú zapnúť za niekoľko desatín sekúnd.

Moderné akumulačné kachle sú vybavené tichými ventilátormi, prachovými filtrami a najmä výkonnou reguláciou, ktorá riadi vykurovanie miestnosti, ako aj optimálne nabíjanie.

 

>> Naspäť na slovník