Elektrické vykurovanie

Zdrojom tepla pri elektrickom vykurovaní je elektrická energia. Rozlišujeme tieto formy: 

Pri úvahách o využití elektrického vykurovania v novostavbe alebo pri rekonštrukcii je nevyhnutná spolupráca s projektantom.

Pri stavebnom konaní je potrebné o.i. predložiť tzv. energetický certifikát budovy, ktorý preukazuje, že zvolený spôsob stavby bude spotrebovávať iba povolené množstvo energie. Práve to posudzuje projektant a energetický špecialista.

Riadi sa pritom vyhláškou 78/2013 „O energetickej náročnosti budov“, ktorá je dôsledkom celoeurópskej snahy o znižovanie spotreby energie. Vykurovanie budov patrí medzi energeticky najnáročnejšie procesy. 

V rámci úvah o elektrickom vykurovaní treba súčasne uvažovať o stavebnej konštrukcii domu, jeho zateplení a prípadne vybavení obnoviteľným zdrojom energie, napríklad fotovoltikou. To všetko preto, aby elektricky vykurovaný dom získal potrebné stavebné povolenie. 

Medzi hlavné výhody elektrického vykurovania patrí: 

  • ľahká inštalácia, 
  • najlacnejšie investičné náklady v porovnaní s inými možnosťami (plyn, tuhé palivá), 
  • nízke prevádzkové náklady v prípade domov s malou tepelnou stratou, takmer 100 % účinnosť využitej elektrickej energie.

 

>> Naspäť na slovník