Sme tu pre našich zákazníkov.

Vyrábame produkty a služby, po ktorých je dopyt. Kvalitatívne požiadavky definujú naši zákazníci a my načúvame ich požiadavkám. Výrobky sú presne také, aké zákazníci očakávajú a snažíme sa vždy pridať niečo viac – úsporu, komfort, spoľahlivosť a tradíciu. Zákazník je pre nás každý, kto prejaví záujem o naše produkty, iné spoločnosti, i skupina STIEBEL ELTRON. Dôsledným plnením svojich úloh i nasadením potvrdzujeme náš význam pre celú skupinu. Spoločne pracujeme na úspechu značiek TATRAMAT a STIEBEL ELTRON