Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je vlastne len iné použitie systému zem-voda, pri ktorom energiu odoberáme z nejakého zdroja vody. Môže ním byť napríklad studňa alebo povrchový vodný tok, t.j. potok, rieka, veľký rybník alebo jazero.

Spotreba vody pre vykurovanie tepelným čerpadlom je však veľká, musíme počítať najmenej s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelnej straty domu.

Pri bežnom rodinnom dome však ide o 2 až 5 m3/ hod.

Na Slovensku sú vhodné podmienky pre inštaláciu takýchto tepelných čerpadiel situované na rovine, v údoliach dolín, pri riečnych tokoch a jazerách.

Studničnú vodu musíme vracať do zeme, a to do rovnakej zvodne (vodonosnej vrstvy), z ktorej sme ju odobrali. Inak by sme porušovali tzv. vodný zákon (konkrétne Zákon č. 364/2004 Z. z.).

Povrchové vodné toky majú svojich majiteľov, ktorí musia používanie tejto vody schváliť.

V prípade rybníkov je majiteľ uvedený v katastri nehnuteľností. V prípade riek a priehradných jazier zas ide o príslušné povodie.

Používaná voda sa ochladzuje, s čím majitelia a správcovia povrchových vodných tokov nie vždy súhlasia. V zimnom období je navyše povrchová voda blízko bodu mrazu. Preto je potrebné čerpať z nej veľké množstvo, aby sa ju podarilo ochladiť, čo i len o niekoľko desatín °C a aby z výmenníku vôbec vytiekla.

Toto riešenie tak zväčša nepatrí medzi energeticky výhodné.

Iná situácia nastáva, keď je k dispozícii chladiaca voda z nejakého priemyselného procesu. Potom je možné využívať odpadové teplo, čo je vždy veľmi výhodné.

Okrem toho, že je odpadové teplo zdarma, ešte sa ušetrí pri prevádzke základného chladiaceho prístroja.

 

>> Naspäť na slovník