Bivalentne alternatívny spôsob prevádzky

Bivalentne alternatívny spôsob prevádzky znamená, že pri určitej vonkajšej teplote alebo teplote vykurovacieho systému sa tepelné čerpadlo vypne a teplo do domu dodáva iný, bivalentný zdroj, napríklad elektrické vykurovacie teleso alebo plynový kotol.

Tento spôsob prevádzky je typický napríklad pre vykurovanie reverznými klimatizáciami. Niektoré z nich fungujú napríklad len do vonkajšej teploty -5°C. Pri nižších teplotách však treba vykurovať inak.

 

>> Naspäť na slovník