Monovalentný prevádzkový režim

Monovalentný režim znamená, že všetko teplo v priebehu celého roka dodá kompresor tepelného čerpadla. Nezapne sa teda žiadny dohrev, napríklad elektrické vykurovacie teleso.

Tepelné čerpadlá sa však takto nedimenzujú, boli by zbytočne veľké. Dimenzujú sa bivalentne, t.j. s dohrevom.

Pri voľbe tepelného čerpadla treba vychádzať z normy STN EN 15450. Tepelné čerpadlá v budovách, ktorá odporúča, aby kompresor dodal 95 % ročnej potreby tepla. V praxi sa vyberá tepelné čerpadlo tak, aby kompresor dodal viac než 90 % ročnej potreby tepla.

Tepelné čerpadlá sa totiž vyrábajú vo výkonových radách a z rady je potrebné vybrať zariadenie s najvyhovujúcejším výkonom.

 

>> Naspäť na slovník