COP tepelného čerpadla

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor (tiež „výkonové číslo“). Ide o bezrozmerný parameter, ktorý udáva, koľkokrát viac tepla bolo dodaného do domu v porovnaní s tým, koľko elektriny sa odobralo z elektrickej siete.

Hrúbka čiary na obrázku symbolizuje množstvo energie v chladive na rôznych miestach chladiaceho okruhu.

Na teplotách na obrázku vidíme, na základe čoho je možný prenos tepla zo studeného vonkajšieho prostredia do vykurovacieho systému. Na základe pravého obrázka teda:

Vykurovací faktor je dôležitý pre posúdenie kvality tepelného čerpadla. Meria sa podľa normy STN EN 15316-4-5. Hoci ho výrobca môže merať sám vo svojom laboratóriu, kvalitní a dôveryhodní výrobcovia si vlastnosti svojich tepelných čerpadiel nechávajú overiť v nezávislých skúšobniach.

Pri výbere tepelného čerpadla je preto dobré spýtať sa na spôsob overenia.

 

>> Naspäť na slovník