Vetracie systémy s rekuperáciou – Decentrálne vetracie systémy