Čo je monoblok?

 

 • Tepelné čerpadlá typu monoblok sa vyrábajú a montujú ako celok v továrni. Všetky komponenty, ako ventilátor, výparník, kompresor, expanzný ventil a kondenzátor, sú súčasťou jedného kompaktného zariadenia.

 

 • Počas výroby sa uskutočňujú aj všetky pripojenia chladiaceho systému vo vnútri čerpadla, ktoré obsahujú chladiaci plyn. Termodynamický systém je naplnený chladiacim plynom, potom je pevne hermeticky uzavretý a dôkladne testovaný.

 

 • Vysokoúčinné tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON typu monoblok využívajú na vykurovanie vášho domova bezplatnú prírodnú energiu zo vzduchu.

 

 • Tepelné čerpadlo typu monoblok zabezpečuje nielen prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovanie vášho domu, ale aj chladenie počas horúcich letných dní.

 

 • Vďaka minimálnym hladinám hluku sa toto čerpadlo dá používať aj v úzkych priestoroch medzi budovami.

Najdôležitejšie výhody v kocke

Tri funkcie v jednom

 

Ohrev vody, vykurovanie a chladenie za použitia obnoviteľných zdrojov energie. Monoblokové tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON HPA-O 8 CS Plus bez problémov zabezpečí komfort pre váš domov.

Spoľahlivý systém od výroby

 

Tepelné čerpadlo má hermeticky uzatvorený chladiaci systém priamo vo výrobe, kde následne prechádza skúškou tesnosti.

Tichá kotolňa

 

Nemyslíme si, že by mal niekto rád hluk, najmä vo vlastnom dome. Vonkajšia jednotka a všetky pohyblivé časti sa nachádzajú v exteriéri. V budove tak nie sú žiadne prvky generujúce hluk.

Kompaktná kotolňa

 

Nemáte veľkú technickú miestnosť? Žiadny problém. Monoblokové tepelné čerpadlo HPA-O 8 CS Plus je nainštalované vonku. STIEBEL ELTRON k nemu ponúka kompaktné hydraulické moduly, ktoré zaručujú estetiku a optimálne využitie priestoru v kotolni.

Kvalita „Made in Germany“

 

V roku 1976 začala spoločnosť STIEBEL ELTRON s vývojom a výrobou tepelných čerpadiel. Ich výroba dodnes prebieha v závode STIEBEL ELTRON v nemeckom Holzmindene. Preto vám môžeme ponúknuť osvedčený produkt vysokej kvality. Made in Germany.

Výhodná cena pre set tepelného čerpadla typu monoblok s hydraulickým modulom

 • Set s tepelným čerpadlom vzduch-voda HPA-O 8 CS Plus a hydraulickým modulom HSBB 200 classic.

 • Tepelné čerpadlo určené pre vonkajšiu inštaláciu.

 • Minimálna hlučnosť, ktorá sa dá ešte viac znížiť vďaka režimu Silentmode.

 • Vysoká účinnosť vďaka inverterovej technológii.

 • Hydraulický modul obsahuje 181 litrový zásobník teplej vody, ekvitermický regulátor, elektrokotol 8,8 kW, expanznú nádobu vykurovania a prepínanie vykurovanie/príprava teplej vody.

 • Set je určený pre rodinné domy s rozlohou < 200 m².

 • 3 funkcie: vykurovanie, chladenie, ohrev vody.

 • Set vyvinuli a vyrobili v Nemecku.

Získať viac informácií o sete

NAŠE TEPELNÉ ČERPADLO V PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Okrem výhodnej ceny aj dotácia od štátu

Okrem výhodnej ceny môžete pre compact set s tepelným čerpadlom HPA-O 8 CS Plus získať aj štátnu dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam II.

 

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o dotáciu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam II.

 

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

 

V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

 

O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola.

 

Harmonogram plánovaných kôl na rok 2020 a viac informácií získate na www.zelenadomacnostiam.sk alebo u našich obchodno-technických zástupcov.

Najdôležitejšie argumenty pre zákazníka, ktorý má záujem o tepelné čerpadlo typu monoblok od STIEBEL ELTRON

 1. NAJlepšia cena na trhu za monoblokové tepelné čerpadlo HPA-O 8 CS Plus v compact sete od spoločnosti STIEBEL ELTRON.
 2. NAJlepší pomer kvality a ceny monoblokového tepelného čerpadla - od renomovaného výrobcu získate v slovenských podmienkach overený vykurovací systém pre váš domov.
 3. NAJlepšie riešenie vykurovacieho systému pre vašu peňaženku. Môžete získať finančnú podporu od štátneho programu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM vo výške až 3 127 €.
 4. NAJdostupnejšie monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda od firmy STIEBEL ELTRON. K dispozícii je prakticky ihneď.
 5. NAJbezpečnejšia a najkompaktnejšia, vo výrobnej fáze hermeticky uzavretá, monobloková konštrukcia na inštaláciu v exteriéri vášho domova. Vylúči sa tým riziko úniku chladiva v interiéri.
 6. NAJtichšia prevádzka vonkajšej jednotky. Pre vaše pohodlie i pre spokojnosť vašich susedov. Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 5 m od zariadenia je iba 35 dB.
 7. NAJjednoduchšia inštalácia systému pre inštalatérov, dozor nad uvedením do prevádzky. Okrem toho získate záručný a pozáručný servis STIEBEL ELTRON.
 8. NAJvyššia prestíž, ktorá vyplýva z členstva v skupine STIEBEL ELTRON - ľudia zmýšľajúci ekologicky, vedomí si potreby energetickej účinnosti a dlhodobých úspor v domácom rozpočte.

Zaujali sme vás?


Nenechajte si ujsť túto príležitosť. Pre bližšie informácie kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Bratislavský a Trnavský kraj (1)

 

Trenčiansky a Nitriansky kraj (2)

 

Banskobystrický a Žilinský kraj (3)

 

Prešovský a Košický kraj (4)

 


Dopytový formulár pre e-mailový dopyt