Ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia spočíva v nastavení teploty vykurovacej vody (alebo aj v regulácii zdroja tepla) v závislosti od vonkajšej teploty.

Pri nižšej vonkajšej teplote je požadovaná vyššia teplota dodávanej vykurovacej vody, aby sa udržala rovnováha medzi dodaným teplom a tepelnými stratami a zostala tak zachovaná rovnaká teplota v miestnostiach, akú nastavil užívateľ.

Ekvitermická regulácia spočíva v sústave teplotných ekvitermických kriviek, uložených v pamäti regulátora, ktoré popisujú vzájomnú závislosť teploty vykurovacej vody, miestnosti a vonkajšej teploty.

Na základe požadovanej teploty vzduchu v miestnosti, typu vykurovacieho systému a stavebnej konštrukcie budovy je možné zvoliť určitú krivku a podľa vonkajšej teploty regulovať teplotu vykurovacej vody.

Dôvody pre využitie ekvitermickej regulácie sú najmä:

  • väčší tepelný komfort z dôvodu potlačenia kolísania teploty v miestnosti,
  • úspora energie, keď nie je potrebné zdroj tepla prevádzkovať na maximálnu teplotu. Zdroj tepla môže podávať iba výkon, ktorý stačí na ohrev vzduchu v miestnosti na požadovanú teplotu v závislosti od vonkajšej teploty.

Najmä tepelné čerpadlá a kondenzačné kotle tak pracujú s vyššou účinnosťou, vďaka čomu spotrebujú výrazne menej energie.

 

>> Naspäť na slovník