Monoenergetický prevádzkový režim

Monoenergetický prevádzkový režim znamená, že sa teplo do domu dodáva len jednou formou energie, napríklad elektrinou. Hoci je zdrojom pre kompresor, prípadný dohrev zabezpečujú elektrické vykurovacie telesá.

Keby sme napríklad v najväčšej zime súčasne s tepelným čerpadlom používali kotol na tuhé palivo, už by nešlo o monoenergetickú prevádzku.

 

>> Naspäť na slovník