Hladina akustického výkonu

Hladina akustického výkonu predstavuje technický parameter výrobku, teda aj tepelného čerpadla. Popisuje hlučnosť, ktorá sa meria priamo na jeho povrchu, konkrétne na mriežkach, ktorými vstupuje a vystupuje vzduch.

Ide o čistý výstup zvukovej energie (vo wattoch) na hranici zariadenia, ktorý sa meria v [dB(A)], ako keby ho vnímalo ľudské ucho v otvorenom priestore a za dokonalých podmienok v testovacom laboratóriu.

Meranie akustického výkonu sa vykonáva v laboratóriu podľa normy STN EN 12102:2014-01. Výsledok je uvedený na štítku prístroja.

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo voda-vzduch

Hladina zvuk. výkonu (EN12102-1) Hladina akustického tlaku (5 m vo voľnom priestore)
HPA-O 4 CS Plus compact Set 1.1 52 dB(A) 30 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1 57 dB(A) 35 dB(A)
HPA-O 13 C Premium 55 dB(A) 32 dB(A)