Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je chladiaci prístroj, pomocou ktorého sa dá využiť energia vonkajšieho prostredia: vzduchu, zeme alebo vody. Hoci toto prostredie obsahuje veľké množstvo obnoviteľnej energie, má nízku teplotu.

Tepelné čerpadlo dokáže pomocou hermeticky uzavretého chladiaceho okruhu s kompresorom túto nízkopotenciálnu energiu previesť do vykurovacej vody s teplotou, ktorá je vhodná pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo je teda obnoviteľný zdroj energie – OZE. Môže veľmi dobre spolupracovať s ďalším OZE – fotovoltikou, pretože „dokáže“ teplo akumulovať – do akumulačného zásobníka a do samotnej stavby.

Existuje niekoľko spôsobov, ako odoberať vonkajšie teplo:

  • zemný plošný kolektor,
  • zemný vrt (sonda),
  • čerpanie podzemnej vody,
  • zo vzduchu.

Používanie tepelného čerpadla šetrí aj životné prostredie. Nespaľujú sa pri ňom fosílne palivá, teda neobnoviteľné zdroje energie, a nevznikajú tak skleníkové plyny.

 

>> Naspäť na slovník