Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda dokáže pomocou hermeticky uzavretého chladiaceho okruhu s kompresorom využiť nízkopotenciálnu energiu, ktorá je uložená v horninách, a previesť ju do vykurovacej vody s teplotou vhodnou pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo zem-voda patrí medzi obnoviteľné zdroje energie – OZE

Existujú 3 spôsoby, ako odoberať teplo zo zeme:

  • zemným plošným kolektorom,
  • zemným vrtom (sondou),
  • čerpaním podzemnej vody.

Zemný plošný kolektor je akumulátor tepla. Ide v podstate o obrí solárny kolektor. Slnko do neho v teplejšom období ukladá teplo. Vo vykurovacej sezóne si ho následne „vyberie“.

Zemný vrt využíva hlbinné zemské teplo.

Jeho hĺbka je zvyčajne medzi 80 a 130 m, priemer okolo 175 mm. Do vrtu sú uložené 1 alebo 2 rúry v tvare U. Sú zo špeciálneho plastu a naplnené nemrznúcou zmesou.

Tepelné čerpadlo voda-voda je systém, v ktorom zemské teplo odoberáme pomocou podzemnej vody. Tú nasávame zo sacej studne po odobratí tepla v tepelnom čerpadle a vraciame do rovnakej vodonosnej vrstvy vsakovacej studne.

 

>> Naspäť na slovník