Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Hlavným zdrojom obnoviteľnej energie (OZE) je slnko. Na zem dopadá formou slnečného žiarenia mnohonásobne viac energie, ako koľko ľudstvo dokáže spotrebovať.

Na využitie tejto energie používame rôzne technológie:

  • fotovoltické elektrárne, ktoré premieňajú svetelnú energiu na elektrinu,
  • fototermické solárne panely na získavanie tepla,
  • veterné elektrárne, ktoré na výrobu elektriny využívajú prúdenie vzduchu (prúdenie je spôsobené nepravidelným ohrievaním vzdušných más),
  • vodné elektrárne (využívajú slnečnú energiu, ktorá spôsobuje odparovanie vodných pár z vodných plôch a padá späť na zem v podobe dažďa),
  • energia v biomase, keď slnečné žiarenie umožňuje rast rastlín, teda ukladá sa do nich slnečná energia – tú následne využívame spaľovaním biomasy alebo premenou na bioplyn,
  • tepelné čerpadlá vzduch-voda a vzduch-vzduch, využívajúce tepelnú energiu uloženú vo vzduchu,
  • zvláštnou kapitolou sú potom tepelné čerpadlá zem-voda, ktoré využívajú geotermálnu energiu.

Veľkou snahou je podiel OZE čo najviac zvýšiť a zbaviť sa závislosti na fosílnych palivách, ktorých zásoby sú konečné a vyčerpávajú sa.

 

>> Naspäť na slovník