Aktívna rekuperácia

Rekuperáciu tepla zo vzduchu pri vetraní je možné rozdeliť na 3 základné spôsoby: 

  • pasívna rekuperácia: spätne získavanie tepla na vzduchotechnickom výmenníku,
  • aktívna rekuperácia: využitie tepelného čerpadla, t.j. teplo z odvádzaného vzduchu sa odoberá na výparníku tepelného čerpadla,
  • hybridná rekuperácia: kombinácia oboch spôsobov.

Základom pri pasívnej rekuperácii sú vzduchotechnické výmenníky. V dome sú zriadené rozvody vzduchu odsávaného z kuchyne, kúpeľní, WC a ďalších priestorov so znečisteným vzduchom a druhý systém rozvodov s upraveným vonkajším vzduchom, t.j. čistým vzduchom, ktorý sa rozvádza do izieb a spální.

Jadrom je centrálna rekuperačná jednotka, kde sa vonkajší vzduch jednak filtruje na prachových a peľových filtroch a tiež predhrieva v krížovom protiprúdovom výmenníku. Zdrojom tepla je vzduch, odsávaný zo znečistených priestorov v dome.

Niekedy je súčasťou i elektrický alebo teplovodný predhrievací register.

Jednotka má mimo výmenníka 2 elektronicky riadené ventilátory: čerstvého vzduchu a odvádzaného vzduchu. Účinnosť rekuperácie je zvyčajne vyššia než 70 %.

Aktívna rekuperácia sa následne delí na prístroje, ktoré:

  • využívajú iba odvetrávaný vzduch z domu – ich výkon je preto pomerne malý, často sa využívajú na predohrev teplej vody,
  • k odvetrávanému vzduchu primiešavajú vo vnútri prístroja vonkajší vzduch, takže majú neobmedzený výkon a z pohľadu vykurovania ide o plnohodnotné tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Obe tieto skupiny môžu vzduch iba odsávať, teda sa v dome vytvára podtlak. Čerstvý vonkajší vzduch potom prúdi do domu stenovými ventilmi s filtrami.

Tých musí byť dostatok, aby rýchlosť prúdenia stenovým ventilom do domu bola nízka a vonkajší vzduch sa hneď za ventilom zmiešal s vnútorným vzduchom a nevznikal tak pocit prievanu. Ak je žiaduce vzduch odsávať a aktívne privádzať, je potrebné systém doplniť o predhrievací kondenzátor tepelného čerpadla.

Ventilácia je potom rovnotlaková, no vyžaduje rozvody čerstvého a odsávaného vzduchu.

Hybridná rekuperácia je kombinácia predchádzajúcich spôsobov. Prístroj obsahuje tepelné čerpadlo vzduch-voda vo vnútornom prevedení, ako aj prístroj na pasívnu rekuperáciu.

Podstatnou výhodou je, že vzduch odvádzaný z pasívnej rekuperácie sa primiešava do technologického vzduchu pre tepelné čerpadlo.

Takže na výparníku tepelného čerpadla sa mu odoberie i zvyšok tepla, ktoré získal v dome.

Pretože výsledný vzduch, odvádzaný z tepelného čerpadla, je chladnejší ako vonkajší, je rekuperácia 100 %. Na strane čerstvého vzduchu môže byť špeciálny predhrievací výmenník, vyhrievaný chladivom z teplej strany chladiaceho okruhu.

 

>> Naspäť na slovník