Akustický výkon potrubia

Akustický výkon potrubia je spôsobený nielen pohybom vzduchu v potrubí, ale aj prenosom hluku od zdroja (ventilátor, kompresor tepelného čerpadla a pod.). Pretože monotónny hluk zo vzduchotechniky pôsobí rušivo, výrobcovia venujú jeho tlmeniu veľkú pozornosť.

Často na to využívajú vlastné hlukové laboratóriá.

Akustický výkon potrubia je závislý aj od rýchlosti a množstva dopravovaného vzduchu. Vzduchotechnickým rozvodom, najmä vetraného vzduchu, treba preto venovať špeciálnu pozornosť. Projekt musí spracovať odborný projektant.

Ten na základe konfigurácie zariadenia zvolí vhodný materiál potrubia a tiež tlmiace prvky.

 

>> Naspäť na slovník