Nútené vetranie

Nútené (tiež riadené) vetranie je spôsob výmeny vzduchu v dome, pri ktorom na výmenu vzduchu používame ventilátory. V porovnaní s rôznymi formami prirodzeného vetrania má tú výhodu, že množstvo vzduchu je – pri všetkých teplotných režimoch v dome i pri akýchkoľvek vonkajších teplotách – riadené.

Pri prirodzených spôsoboch vetrania to tak nie je. Vtedy je vetranie závislé na vonkajšej teplote, teplote vo vnútri miestnosti a tiež na sile vetra.

Nútené vetranie môže byť centrálne a decentrálne (lokálne).

 

>> Naspäť na slovník