Alternatívne zdroje energie

Pod využívaním alternatívnych zdrojov energie sa rozumie využívanie takých zdrojov energie, ktoré nahrádzajú tradičné zdroje. Do tejto kategórie patrí aj využívanie odpadového tepla, ktoré vzniká pri rôznych napr. priemyselných procesoch.

Ak je k dispozícii chladiaca voda alebo vzduch z nejakého priemyselného procesu, je možné pomocou tepelných čerpadiel využívať odpadové teplo, čo je vždy veľmi výhodné.

Odpadové teplo je zdarma a ešte sa ušetrí pri prevádzke základného chladiaceho stroja.

 

>> Naspäť na slovník