Výkonové číslo chladenia

Výkonové číslo chladenia, alebo tiež chladiaci faktor EER (Energy Efficiency Ratio – slovensky koeficient energetickej účinnosti), vyjadruje pomer medzi množstvom tepla, odobratým z vnútorného prostredia, teda množstvom chladu a elektrickou energiou spotrebovanou na tento výkon v konkrétnom „pracovnom bode“ (napr. tepelným čerpadlom).

Dá sa tiež odvodiť, že v danom pracovnom bode platí EER = COP – 1. COP je vykurovací faktor tepelného čerpadla.

 

>> Naspäť na slovník