Aká je ekonomická návratnosť tepelného čerpadla?

Už sedliacky rozum napovedá, že teplo a elektrická energia z obnoviteľných zdrojov (OZE) sú z prevádzkového hľadiska najlacnejšie. Ich základný zdroj, teda okolité prostredie, totiž „funguje zadarmo“. Je to však skutočne tak?

Dátum publikácie - 12.08.2020

Treba si uvedomiť, že existujú dva typy nákladov:

 • vstupná investícia počas výstavby
 • prevádzkové náklady na teplo a teplú vodu do budúcnosti.

Porovnanie jednotlivých možností

Elektrické vykurovanie môžeme chápať dvomi základnými spôsobmi:

 • výhradne elektrické, ktoré sa opiera o vykurovacie rohože alebo vykurovacie káble. Je zaliate priamo do zloženia podlahy a doplnené elektrickými priamovýhrevnými konvektormi,
 • alebo teplovodné, keď je zdrojom vykurovacej vody elektrokotol.

Hoci je čisto elektrické vykurovanie z hľadiska investície najlacnejšie, do budúcna sme „odsúdení“ vykurovať elektrinou. Prestavba na teplovodné vykurovanie znamená vysťahovanie nehnuteľnosti a bývanie niekde inde po dobu niekoľkých týždňov resp. mesiacov.

K voľbe tohto „lacného“ spôsobu vykurovania treba preto pristupovať veľmi opatrne.

Navyše, zrejme narazíme na problémy už pri žiadosti o stavebné povolenie na stavebnom úrade, pretože súčasťou dokumentácie je aj Protokol a Certifikát o energetickej náročnosti budovy.

Čisto elektrické vykurovanie väčšinou z hľadiska povolenej energetickej náročnosti nevyhovuje (rozhodovanie riadi Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov) a treba ho doplniť nejakým obnoviteľným zdrojom (termické solárne systémy, fotovoltika, krb na drevo – t.z. spaľovanie biomasy) a tým sa „lacné“ elektrické vykurovanie podstatne predraží.

Elektrokotol s teplovodným vykurovaním je na tom legislatívne, z hľadiska stavebného povolenia, rovnako. Týka sa to aj prevádzkových nákladov.

Toto riešenie však do budúcna poskytuje pomerne široké možnosti pre rekonštrukciu. V dome sa nič nemení, zmení sa len zdroj tepla v technickej miestnosti.

Je však drahšie o teplovodnú sústavu, resp. o rozdiel medzi ňou a elektrickými rohožami, káblami a konvektormi.

Plynový kotol je prevádzkovo lacnejší ako elektrina, ale musíme zabezpečiť plynovú prípojku, rozvody plynu v dome a komín.

Ako je na tom tepelné čerpadlo?

Z hľadiska vstupnej investície je tepelné čerpadlo drahšie, ale pri žiadosti o získanie stavebného povolenia nepožaduje žiadne doplňujúce obnoviteľné zdroje tepla – samotné tepelné čerpadlo je totiž obnoviteľným zdrojom – a prevádzkovo je až trikrát lacnejšie ako vykurovanie elektrinou.

Pre porovnanie sme ako príklad použili tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 8 CS Plus:

Vidíme, že doba návratnosti nie je dlhá a tepelné čerpadlo začne čoskoro prinášať ročné úspory.

Uvedený príklad výpočtu je informatívny a tabuľka je vyňatá z pomerne zložitého výpočtu. Pre každý dom je potrebné tento výpočet vykonať individuálne a zhodnotiť množstvo vplyvov:

 • požadovanú vnútornú teplotu, 
 • vonkajšiu lokálnu výpočtovú teplotu, 
 • typ vykurovacieho systému (podlahové vykurovanie – radiátory), 
 • skutočnú potrebu teplej vody, 
 • prípadne vyhrievaný bazén,
 • tiež to, či bude v dome požiadavka na letné chladenie (do variantov s elektrickým vykurovaním treba pripočítať cenu klimatizácie; avšak moderné tepelné čerpadlá majú funkciu chladenia, tzv. reverznú prevádzku, v základnej výbave),
 • či inštalujeme tepelné čerpadlo zem-voda alebo vzduch-voda, 
 • konkrétnu ponúkanú cenu elektriny atď.

Po podrobnom prediskutovaní a optimalizácii požiadaviek investora je výsledok zvyčajne ešte lepší. Preto sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť. Radi vám poradíme.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk