Zásobníkové ohrievače vody: Efektívny spôsob ohrevu vody do vašej domácnosti

Zásobníkové ohrievače vody predstavujú efektívny spôsob ohrevu vody. Dr. Theodor Stiebel použil svoj prvý vynález a patent v oblasti vykurovania a prípravy teplej vody elektrinou v roku 1925, keď vymyslel elektrické vykurovacie teleso. V tom istom roku založil spoločnosť STIEBEL ELTRON.

Prvým vynálezom bol ponorný ohrievač vody. Gazdinka už nemusela kvôli vode na čaj alebo kávu prikúriť v sporáku. Už v roku 1926 Dr. Stiebla napadlo namontovať toto teleso do tlakovej nádoby, ktorú následne pripojil k vodovodnej sieti. Na svete bol prvý zásobníkový ohrievač vody, ľudovo bojler – opäť od spoločnosti STIEBEL ELTRON.

Odvtedy ubehlo takmer 100 rokov. Za ten čas si domácnosti na celom svete zaobstarali stovky miliónov zásobníkových ohrievačov, ktoré mali pôvod práve v patente Dr. Stiebla. 

S vývojom technológií prešli zásobníkové ohrievače mnohými vylepšeniami. V izoláciách sa v súčasnosti uplatňujú uhlíkové vlákna a nanotechnológie. Denná tzv. strata z pohotovosti, teda strata samovoľným ochladzováním cez izoláciu, je zvyčajne nižšia ako 1 kWh.

Zásobníky prinášajú pohodlie a nízku cenu elektriny

Obrovskú obľubu zásobníkových ohrievačov vody po celé stáročia udržiava jedna zásadná vlastnosť: zaistia komfort teplej vody aj na relatívne slabých elektrických rozvodoch. Napríklad výkon rýchlovarnej kanvice 1600 W ohreje 200 litrov vody za necelých 8 hodín. V dome tak netreba zvyšovať hodnotu hlavného ističa. Inštaláciou zásobníkového ohrievača vody nenarastú ani paušály za istič.

Naviac pre zásobníkové ohrievače je možnosť využiť špeciálnu, výhodnú sadzbu ceny elektriny. HDO systém (hromadné diaľkové ovládanie) takýchto spotrebičov dáva správcovi prenosovej sústavy (SEPS) možnosť akumulovať do nich okamžité krátkodobé prebytky elektriny pri bežných výkyvoch výroby a spotreby elektriny v sieti tzv. ,,nízka tarifa,,. Majiteľa zásobníkových ohrievačov vody využívajúcich ,,nízku tarifu,, odmeňuje SEPS výhodnejšou cenou elektriny.

Zásobníkové ohrievače vody sa vyrábajú v mnohých prevedeniach – ako závesné, stacionárne a kombinované. V nich je okrem elektrického vykurovacieho telesa navyše rúrkový výmenník tepla, ktorým preteká vykurovacia voda z vykurovacej sústavy. Zásobníkový ohrievač vody je tak v zime súčasne vyhrievaný aj základným zdrojom tepla v dome

Prvé boli kotle na tuhé palivá, neskôr ich vymenili plynové kotle. V súčasnosti je najefektívnejším zdrojom tepla tepelné čerpadlo. Kombinované prevedenie zaisťuje elektrickým vykurovacím telesom teplú vodu aj v letnom období, keď netreba štartovať napr. kotol na tuhé palivo.

Inteligentné riešenia znižujú spotrebu energie

Moderné zásobníky sú vybavené regulátormi s dotykovými displejmi, ktoré vedia na základe spotreby z minulých dní odhadnúť budúcu spotrebu tepla. Do zásobníkov tak nabíjajú optimálne množstvo tepla, čím sa opäť zníži strata z pohotovosti.

Zásobníky teplej vody výborne spolupracujú s fotovoltikou, kombinované dokonca s termickými solárnymi panelmi alebo tepelným čerpadlom. Odber elektriny zo siete je tak minimálny.

Ako si vybrať vhodný zásobník?

Najdôležitejšie je stanoviť si dennú spotrebu vody. Vychádzajte z počtu osôb vo vašej domácnosti a jej vybavenia (sprcha, používanie vane, počet a vek detí a pod.). 

V priemere môžeme počítať so 40 až 50 litrami/osoba/deň. Spotreba sa však môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Pomôže vám s tým napríklad norma STN EN 15316-3-1, 2, 3, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností v odbore prípravy teplej vody.

Zásobníkový ohrievač vody je preto výborným riešením. Patrí medzi najkomfortnejší a súčasne najlacnejší spôsob prípravy teplej vody v rodinnom dome alebo na rekreačnej chalupe.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk