Spotreba vody v domácnosti. Aká je jej priemerná hodnota?

Správny návrh systému prípravy teplej vody je dôležitý v každom dome alebo byte. Týka sa to nielen novostavieb, ale aj zrekonštruovaného bývania. Pri hľadaní riešenia je vhodné uvažovať aj o elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, pretože práve vďaka nemu môžete získať výhodnú sadzbu elektriny.

Dátum aktualizácie - 23.05.2022

Samozrejme, treba vziať do úvahy individuálne zvyklosti a potreby rodiny. Napríklad na napustenie vane potrebujeme priemerne 60 litrov vody s teplotou 60 °C. Veľké rohové vane a vírivky majú spotrebu ešte vyššiu, no pri komfortných hlavových sprchách môžete rátať so spotrebou 50 – 60 litrov na jedno použitie.

Ak vás zaujíma priemerná spotreba vody, mali by ste si položiť niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú jej výslednú hodnotu:

 • Koľko členov má domácnosť? (dospelí vs. deti)
 • Aký typ nehnuteľnosti máte? (dom alebo byt vo vlastníctve/v prenájme)
 • Bývate v meste alebo na dedine? (okrasná výsadba, úžitková záhrada) 
 • Uprednostňujete sprchu alebo vaňu? (ako dlho sa sprchujete/ako napúšťate vaňu)
 • Ako často sa zdržiavate doma a mimo domova? (typ práce, pracovné cesty, dovolenky)

Výpočet spotreby teplej a studenej vody

Náklady za použitú teplú vodu sa vypočítavajú podľa vyhlášky č. 240/2016 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej pitnej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej pitnej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Spotreba studenej vody

Studená voda, ktorá sa ohriala na teplú je odmeraná vodomerom a podľa koeficientu domu prepočítaná na vašu spotrebu (pri bytoch sa koeficient počíta ako pomer celkovej nameranej spotreby bytového domu a súčtu spotrieb nameraných na bytových meračoch). Toto množstvo sa vynásobí aktuálnou cenou za vodu.

Príklad:

Spotreba za rok 20 m³
Koeficient spotreby 1,0142
Cena vody za 1 m³ 2,5960 eur
Vzorec Spotreba X koeficient X cena vody
Výpočet 20 X 1,0142 X 2,5960 = 52,66 eur

Spotreba teplej vody

Na ohrev vody sa spotrebuje teplo v určitej cene. Náklady na prípravu teplej pitnej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia na základnú zložku (ZZ) a spotrebnú zložku (SZ). V modelovom príklade bude tvoriť prvá 20 % a druhá 80 % na prípravu teplej pitnej vody v objekte.

ZZ sa rozpočíta na každý byt rovnako a SZ podľa individuálnej spotreby.

Príklad:

Náklady na ohrev TV (bytový dom) 3128,45 eur
Základná zložka (ZZ) = 20 % z celku 625,69 eur
Počet bytov v bytovom dome 11
Výpočet 625,69 : 11 = 56,88 eur
Spotrebná zložka (SZ) = 80 % z celku 2502,76 eur
Spotreba celého domu 316 m³
Výpočet 2502,76 : 316 X 20 (Vaša spotreba v m³) = 158,40 eur
Výsledok 52,66 + 56,88 + 158,40 = 267,94 eur

Z uvedeného vyplýva, že na 1 m³ teplej vody vychádza cena 267,94 : 20 = 13,39 eur.

 

Uvedené údaje sú ilustračné a slúžia pre lepšiu predstavu výpočtu. V roku 2020 bola totiž priemerná spotreba vody na osobu za deň až 80 litrov (zdroj enviroportal.sk). 

Ak by sme vychádzali z tohto čísla, tak 1-členná domácnosť by za mesiac spotrebovala cca 2,4 m³ vody a za rok až 29,2 m³. V prípade 4-člennej domácnosti by to bolo mesačne takmer 10 m³ a ročne až 116,8 m³ vody.

Priemerná spotreba vody na osobu

V súčasnosti je odhadovaná priemerná spotreba vody na osobu až 100 l. Nemuselo by to tak byť. Hoci sa konečná spotreba vody odvíja od počtu členov domácnosti, výrazne ju ovplyvňuje aj spôsob jej využívania (zastavenie kohútika pri čistení zubov, úsporná sprchová hlavica, perlátor, dvojpolohový WC systém a pod.).

Viete, koľko vody sa spotrebuje na bežné fungovanie v domácnosti?

Činnosť Priemerná denná spotreba vody
Sprchovanie / umývanie rúk / kúpanie 44 litrov
Splachovanie WC 25 litrov
Pranie a upratovanie 16 litrov
Umývanie riadu 8 litrov
Príprava jedla a pitný režim 7 litrov
Spolu 100 litrov

Ak by bola priemerná spotreba vody na osobu 100 l denne, pri štvorčlennej domácnosti by sa vyšplhala na 12 m³ za mesiac. Pri dnešných cenách by tak rodina zaplatila mesačne cca 31,15 eur (ročne 373,80 eur).

Uvedené činnosti predstavujú základnú spotrebu vody.

Mnohé domácnosti však vodu využívajú aj na umývanie auta, napúšťanie bazéna, polievanie záhrady a pod. U nich sa spotreba vody môže výrazne navýšiť.

Priemerná spotreba vody v domácnosti za rok

Väčšina pitnej vody sa stráca v kúpeľni. Všeobecný odhad predstavuje nasledovné čísla:

 • 37 % patrí sprchovaniu a kúpaniu, 
 • 25 % splachovaniu a 
 • 12 % praniu. 

Zvyšné percentá sa týkajú kuchynského využitia vody – okrem iného, až 8 % pripadá na umývanie riadu. Tieto čísla ovplyvňuje aj vybavenie domácnosti. 

Zatiaľ čo klasické WC spotrebuje cca 10 l vody na jedno spláchnutie, moderná toaleta s dvojitým splachovaním 3 l a 6 l. Platí to aj pre práčky. Tie moderné pri praní na 40 ° dokážu výrazne ušetriť, a to až 45 l vody.

Vaňa vs sprcha

Je vyššia priemerná spotreba vody pri sprchovaní alebo kúpaní? Výrobcovia sprchových hlavíc uvádzajú pri jednotlivých produktoch prietok vody za minútu. Pri bežných hlaviciach je to v priemere 20 l/min (pri úsporných typoch hlavíc od 6 do 14 l/min). Vaša spotreba sa ukáže, ak toto číslo vynásobíte počtom minút, ktorý ste strávili sprchovaním. V danom prípade by ste za 5 minút sprchy minuli 100 l vody.

Pri vani je výpočet menej jednoznačný (kvôli jej naplneniu vodou v individuálnom ponímaní). Ak máte model štandardných rozmerov, jej celkový objem predstavuje cca 190 l. Z tohto čísla však musíte ubrať – vane jednak disponujú prepadom, no aj keby to tak nebolo, do úvahy by ste museli vziať minimálne vašu hmotnosť (fyzikálne zákony).

Premenných je veľa, základný výpočet jeden – celkový objem vane mínus hmotnosť osoby mínus „chýbajúci objem vody“ (keďže vaňa nie je zaplnená vodou do svojej maximálnej výšky).

Umývanie riadu v dreze vs umývačka riadu

Prínos perlátora je značný a pokiaľ sa vyhýbate umývaniu v napustenom dreze, v porovnaní s bežným umývaním dokáže znížiť spotrebu vody minimálne o tretinu. Umývanie pod tečúcou vodou vás jednorazovo môže stáť až 20 litrov vody.

Koľkokrát za deň tak činíte?

Naopak, umývačke riadu postačí na jeden cyklus cca 10 – 15 litrov vody. Počet kuchynského náčinia je však na tento objem podstatne väčší.

Norma počíta so štyridsiatimi litrami na osobu

Vychádzame aj z normy STN EN 12831-3:2018-01 (06 0237) – Časť 3: Tepelný príkon systémov na výrobu úžitkovej teplej vody a charakteristika potrieb. Z nej vyplýva priemerná spotreba 40 litrov na osobu a deň v rodinnom dome alebo byte, a to vrátane osobnej hygieny a podielu jedného človeka na varení, umývaní riadu, upratovaní, praní a ďalších hospodárskych činnostiach.

Všetko si musíte vopred ujasniť a spočítať ‒ vďaka tomu získate výpočtový objem zásobníkového ohrievača vody. Na základe toho si vyberiete najbližší s väčším objemom. 

Štvorčlennej rodine, ktorá nemá vírivku a sprchuje sa, no zároveň v kúpeľni nepoužíva vaňu ani komfortnú hlavovú sprchu, by mohol vyhovovať elektrický zásobníkový ohrievač vody, teda bojler, s objemom 160 – 200 litrov. 

Pri využití zníženej sadzby elektriny na prípravu teplej vody musí mať zásobníkový ohrievač vody objem na celodennú spotrebu. Nemôžeme totiž počítať s dohrevom vo chvíli, keď ho potrebujeme.

Pre dimenzovanie objemu nepočítame ani s letným výkonom prípadnej fotovoltiky. Počítame so zimnou prevádzkou s menším podielom fotovoltiky – nabíjať budeme len z nízkej tarify elektriny.

Aký najúčinnejší spôsob ohrevu vody zvoliť?

Odpoveď sa odvíja od viacerých parametrov. Staviť môžete na elektrické bojlery, kombinované ohrievače vody, ohrievače vody s nepriamym ohrevom alebo tepelné čerpadlá.

Okrem princípu fungovania sa ich rozdiely premietajú do výšky počiatočnej investície a prevádzkových nákladov. Nájsť spomedzi nich favorita, ktorý by predstavoval optimálnu spotrebu vody, je úloha cielená na odborníkov.

Vo všeobecnosti však možno vychádzať z nasledovného:

 • Elektrický bojler je prispôsobiteľný do akokoľvek veľkej domácnosti, bez ohľadu na rozlohu a počet členov.
 • Ak máte plynové ústredné kúrenie, môže byť kombinovaný ohrev dobrou voľbou. V súčasnosti však prináša mnohé úskalia. Navyše, ak potrebujete vodu ohrievať len pre bežné použitie (hygiena, riad a pod.), možnosť elektrického ohrevu sa javí ako výhodná.
 • Veľmi výhodné z hľadiska prevádzkových nákladov sú tepelné čerpadlá, ktoré dokážu zachytiť a využiť energiu z okolitého prostredia.

Elektrický zásobníkový ohrievač vody – bojler: prednosti a výhody

 • Elektrina je dostupná vždy a všade (na rozdiel od plynu),
 • elektrický bojler nevyžaduje stavebné úpravy (ako napr. prívod vzduchu a komín na odťah spalín pri ohreve plynom),
 • jednoduchá montáž,
 • výhodná tarifa elektriny pre ohrev vody,
 • malé nároky na veľkosť ističa (obvykle stačí 6 až 10A jednofázový istič),
 • veľká pohotovostná zásoba teplej vody,
 • v dome/byte nevznikajú žiadne spaliny.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk