Čo sú uzatvorené (tlakové) kombinované ohrievače vody?

Kombinované stacionárne ohrievače vody s objemom 300 až 1 000 litrov sú porovnateľné so stacionárnymi ohrievačmi vody, avšak nie je v nich sériovo inštalovaná elektrická ohrievacia príruba. Podľa želania zákazníka môže odborný montážnik priamo na mieste využiť dva až tri prírubové otvory.

Špeciálne príslušenstvo:

  • Elektrická ohrievacia príruba
  • Výmenník tepla pre vykurovacie zariadenie a solárnu prevádzku
  • Bezpečnostný výmenník tepla pre prevádzku s chladivom