8 výhod, ktoré vám prinesie elektrický ohrievač vody

Ohrev vody v elektrickom ohrievači (známom aj pod pojmom bojler) sa v slovenských podmienkach teší dlhodobej obľube. Prinášame vám 8 výhod, ktoré získate jeho kúpou. Nevynecháme ani benefity prietokových či zásobníkových ohrievačov vody.

Dátum aktualizácie - 23.05.2022

1. Bez pravidelných prehliadok a bezpečne

Elektrické ohrievače vody, na rozdiel od tých plynových, predstavujú výrazne nižšie bezpečnostné riziko – nepodliehajú množstvu vyhlášok a predpisov. Ako pri inštalácii, tak aj počas prevádzky šetria náklady.

Nepotrebujú totiž každoročné revízie ani kontroly. 

Cena pravidelnej ročnej revízie je približne 70 eur. Rátať treba aj s analýzou spalín, ktorá sa pohybuje v cene 55 eur. Ak potrebujete vykonať revíziu kotla počas vykurovacej sezóny, priplatíte si o niekoľko desiatok eur viac. Výsledná suma sa predraží aj o výjazd či úhradu cesty technikovi, ktorý si za prácu po piatej hodine popoludní, resp. počas víkendov účtuje väčšinou prirážku 50 %.

Samozrejme, môžete si vziať voľno v práci, čím sa vyhnete poplatkom navyše.

Ak sčítame všetky bežné položky, bez navýšení za prácu počas víkendov či mimo obvyklých pracovných hodín, jedna ročná revízia kotla sa pohybuje približne v hodnote 200 eur. 

Výberom elektrického ohrievača vody ušetríte nielen značné finančné prostriedky, ale aj deň voľna či vlastnú energiu, ktorú by ste inak minuli na hľadanie servisného technika či dostupného termínu.

2. Elektrina je všade a pracuje automaticky

Výhodou elektriny je to, že je v dome k dispozícii prakticky kedykoľvek. Elektrické ohrievače vody sú plne automatické a nevyžadujú obsluhu. V dobe rozvíjajúcej sa fotovoltiky môžete využiť aj slnečnú energiu z obnoviteľného zdroja (OZE), ktorá je zadarmo.

Najrozšírenejším spôsobom je využitie zásobníkového elektrického ohrievača vody, ktorý poskytuje veľkú pohotovostnú zásobu vody. Jeho elektrické ohrievacie teleso má relatívne malý príkon, zvyčajne okolo 2 kW. Nie je preto náročný pre hlavný istič domu.

V kombinácii s fotovoltikou je navyše dobrým akumulátorom solárnej energie.

3. Flexibilné prispôsobenie miestnostiam

Pri výbere elektrického ohrievača vody sú k dispozícii rôzne typy zariadení v rôznych veľkostiach. Nemusíte tak jednu celú miestnosť venovať technickej miestnosti  a oberať sa tým o svoj životný priestor. 

Riešením môže byť umiestnenie malého ohrievača vody priamo k vodovodnej batérii.

Naši spokojní zákazníci ho s obľubou využívajú nielen na chatách či chalupách, ale aj v moderných mestských bytoch, kde sa počíta každý centimeter.

V prípade, že nie je možné pokryť nároky na teplú vodu v odberových špičkách súčasne prevádzkovaným  elektrickým ohrievačom vody, je dobré sa poradiť so špecialistom, ktorý vám pomôže s výberom optimálneho zariadenia.

4. Pri ohreve nevznikajú nebezpečné spaliny

Z hľadiska bezpečnosti sú elektrické ohrievače vody rozhodne výhodnejšie. Príbehy na túto tému s rôznymi koncami pravidelne plnia stránky dennej tlače či televíznych správ.

Zariadenia na tuhé palivo dokážu pri nesprávnom spaľovaní zaniesť komín už v priebehu niekoľkých mesiacov, takže stavbu a jej obyvateľov neochráni ani revízia komína či zariadenia raz ročne.

5. Nízke nároky na veľkosť ističa

Bezdetné páry, jednotlivci a dôchodcovia nemusia siahať po priestorovo či cenovo náročných riešeniach. Práve domácnosti s menším počtom osôb ocenia možnosť vybrať si bojler do 80 litrov, na ktorý bohato postačí 10 ampérový istič.

6. Vyššia bezpečnosť vďaka prúdovému chrániču

Podľa STN (slovenská technická norma) sa pred istič umiestňuje kvôli bezpečnosti prúdový chránič. Nechýba ani doplnková ochrana, tzv. pospojovanie. Tieto drobné úpravy zaistia väčší pocit bezpečia a zároveň znižujú riziko pri akýchkoľvek nepredvídateľných udalostiach.

7. Menej zásahov do stavby

Málokto pri stavbe alebo rekonštrukcii zvažuje aj potreby iných, než elektrických zariadení. Plynové kotly majú väčšie technické nároky na steny či dvere, akými sú vetracie mriežky a pod. 

Mriežka na interiérových dverách sa zvykne najmä počas rekonštrukcií odstraňovať, pretože nepôsobí príliš esteticky. Nielen dizajnovým kameňom úrazu býva aj otvor v obvodovej stene, ktorý má zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu. Spomínaným otvorom najmä v zimných mesiacoch prestupuje chlad, preto býva často utesnený, čo opäť zvyšuje bezpečnostné riziko.

Ďalšou neflexibilnou požiadavkou je komín, ktorý musí spĺňať parametre pre dané zariadenie a objekt. Problematické býva zosúladenie napojenia vývodov, výška komína, ale aj hrúbka a materiál vnútornej vložky.

8. Nízka spotreba elektriny

V súčasnosti, keď ceny kolíšu, a v oblasti zásobovania energiami panuje značná neistota, je práve prechod na ohrev vody elektrinou prezieravou voľbou. Mnohé domácnosti práve teraz investujú do výmeny plynových ohrievačov vody za elektrické.

Je to aj z finančných dôvodov, keďže súčasná technológia prináša úspory práve v spotrebe elektrickej energie.

Ďalším dôvodom je už spomínaná dostupnosť: elektrické ohrievače vody sú určite výhodnejšie ako plynová alternatíva, ktorá nemusí byť v blízkej budúcnosti vôbec dostupná.

Riešením je aj prietokový ohrievač vody

Možným riešením môže byť aj elektrický prietokový ohrievač vody. Jeho prednosťou je takmer nulová tepelná strata – po zatvorení zmiešavacej batérie v ňom zostane len niekoľko decilitrov teplej vody.

Pri prietokovom ohreve vody dochádza k väčšej okamžitej spotrebe elektriny, odber však trvá len pár minút.

Treba si uvedomiť, že spotreba elektriny za deň alebo za rok je v prípade prietokového ohrievača vody menšia než v prípade zásobníkového ohrievača vody. Za túto skutočnosť zodpovedajú nulové tepelné straty prietokového ohrievača vody. Nižšie sú i straty v rozvodoch.

Je to preto, lebo sa montujú do bezprostrednej blízkosti odberných miest.

Príslušenstvom prietokového ohrievača vody môže byť i tzv. obmedzovacie relé na prioritné zapojenie, ktoré počas umývania alebo sprchovania vypne elektrické vykurovanie v dome a odľahčí tak hlavný istič nehnuteľnosti.

Zníži aj paušálne poplatky.

STIEBEL ELTRON sa vývoju a výrobe elektrických ohrievačov vody, zásobníkových aj tých prietokových, venuje už takmer sto rokov. Ponúka široký sortiment riešení pre ohrev vody a v mnohých kategóriách je lídrom na svetovom trhu.

V rámci zásobníkových ohrievačov vody pokračuje v dlhoročnej slovenskej tradícii výroby špičkových elektrických bojlerov. To stále na rovnakom mieste, ako dlhé desiatky rokov predtým – v Poprade.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk