7 výhod, ktoré vám prinesie elektrický ohrievač vody

V slovenských podmienkach je častejší ohrev vody v elektrickom zásobníkovom ohrievači (známom aj pod pojmom bojler). Alternatívnym zdrojom na prípravu teplej vody je plyn.

Dátum publikácie - 02.09.2020

Bez pravidelných prehliadok a bezpečne

Plynové ohrievače vody a plynové kotly vzhľadom na výbušnosť zemného plynu a riziko udusenia spalinami z plynu podliehajú množstvu vyhlášok a predpisov – ako pri inštalácii, tak aj počas prevádzky – vyžadujú preto každoročné kontroly plynového kotla servisom a povinné revízie komína.

Pokiaľ v domácnosti uvažujeme o zmene, musíme si ujasniť, či plyn do domu vôbec potrebujeme.

Elektrina je všade a pracuje automaticky

Výhodou elektriny je to, že je v dome k dispozícii prakticky kedykoľvek. Elektrické ohrievače vody sú plne automatické a nevyžadujú obsluhu.

V dobe rozvíjajúcej sa fotovoltiky máme možnosť využiť aj slnečnú energiu z obnoviteľného zdroja (OZE), ktorá je zadarmo.

Nové domy, stavané podľa platných požiadaviek na energetickú náročnosť budov, je možné vykurovať i elektrinou.

Vďaka veľmi malej tepelnej strate sú náklady na takéto vykurovanie nízke.

Domový istič je totiž dimenzovaný na elektrické vykurovanie a poskytuje zaujímavé varianty pre ohrev vody. Najrozšírenejším spôsobom je využitie elektrického zásobníkového ohrievača vody, ktorý poskytuje veľkú pohotovostnú zásobu vody.

Jeho elektrické ohrievacie teleso má relatívne malý príkon, zvyčajne okolo 2 kW. Nie je preto náročný pre hlavný istič domu.

V kombinácii s fotovoltikou je navyše dobrým akumulátorom solárnej energie.

Riešením je aj prietokový ohrievač vody

Možným riešením môže byť aj prietokový ohrievač vody. Jeho prednosťou je takmer nulová tepelná strata – po zatvorení zmiešavacej batérie v ňom zostane len niekoľko decilitrov teplej vody.

Pri prietokovom ohreve dochádza k väčšej okamžitej spotrebe elektriny, ale odber trvá len pár  minút. 

Treba si uvedomiť, že spotreba elektriny za deň alebo za rok je v prípade prietokového ohrievača vody menšia než v prípade zásobníka. Odpadajú totiž prevádzkové straty zásobníkového ohrievača vody.

Nižšie sú i straty v rozvodoch. Je to preto, lebo sa montujú do blízkosti odberných miest.

Príslušenstvom prietokového ohrievača vody môže byť i tzv. obmedzovacie relé na prioritné zapojenie, ktoré počas umývania alebo sprchovania vypne elektrické vykurovanie v dome a odľahčí tak hlavný istič domu. Zníži aj paušálne poplatky.

STIEBEL ELTRON sa vývoju a výrobe elektrických ohrievačov vody, zásobníkových aj prietokových, venuje už takmer sto rokov.

Ponúka široký sortiment riešení pre ohrev vody a v mnohých kategóriách je lídrom na svetovom trhu. V rámci zásobníkových ohrievačov vody pokračuje v dlhoročnej slovenskej tradícii výroby špičkových elektrických bojlerov.

To stále na rovnakom mieste, ako dlhé desiatky rokov predtým – v Poprade.

Elektrický zásobníkový ohrievač vody – bojler: prednosti a výhody

  • ľahká dostupnosť elektriny (na rozdiel od plynu),
  • minimálne požiadavky na stavbu (nie je napr. potrebné zabezpečiť prívod vzduchu a komín ku kotlu), 
  • ľahká montáž, 
  • možnosť čerpať nízku cenu elektriny pre akumulačný ohrev vody,
  • nízke nároky na veľkosť ističa (obvykle stačí jednofázový istič 6A až 10A),
  • veľká pohotovostná zásoba teplej vody,
  • pri ohreve nevznikajú nebezpečné spaliny.

Autor článku: Ing. Michal Kaľavský, PhD.

Technická podpora a servis, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

+421 917 823 408