Plynový kotol alebo tepelné čerpadlo? Porovnali sme plusy a mínusy

Ak chce vaša domácnosť ušetriť, mali by ste sa zamyslieť nad výberom správneho zariadenia na vykurovanie. Nehľaďte však v prvom rade na obstarávaciu cenu zariadenia, ale zohľadnite jeho návratnosť, bezpečnosť, ekologickosť a výsledný komfort. Riešeniami sú plynový kotol i tepelné čerpadlo. Ktoré riešenie sa viac oplatí? Porovnali sme ich za vás.

Dátum publikácie - 06.12.2022

Aké benefity získate kúpou plynového kotla a čím naopak vyniká tepelné čerpadlo?

Plynový kotol je účinný a efektívny

Rodinné domy na Slovensku sú v súčasnosti vykurované najčastejšie kotlom na zemný plyn, takzvaným plynovým kotlom. Svojimi technickými vlastnosťami (návratnosťou investície, životnosťou a efektivitou využitia energie) vyniká najmä plynový kondenzačný kotol, ktorý svoju vysokú účinnosť dosahuje najmä vďaka využitiu kondenzačného tepla zo splodín.

Samozrejme, moderný plynový kotol už nemá prakticky nič spoločné so starými plynovými kotlami, ktoré so sebou niesli viacero bezpečnostných a zdravotných rizík. Zatiaľ čo pri starších konvenčných kotloch sa ich účinnosť pohybovala okolo 70 percent, pri moderných kondenzačných kotloch môže dosiahnuť až 98 percent.

Nezabudnite, že povinnosťou majiteľov kotlov je zabezpečiť pravidelnú kontrolu týchto zariadení.

Všetky podmienky sú zakotvené v zákone č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Ide o základnú právnu normu, ktorá upravuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly.

Tento zákon sa vzťahuje na plynové kotly s výkonom od 20 kilowattov vrátane zariadení v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, bioplyn a biomasu a sú určené na vykurovanie alebo prípravu teplej vody.

Plynové kotly majú, rovnako ako iné zariadenia určené pre vykurovanie, mnohé výhody a, samozrejme, aj nevýhody. Ktoré to sú?

Výhody plynových kotlov

 • Vysoká účinnosť,
 • cenová dostupnosť,
 • čistá a komfortná prevádzka,
 • úspora priestorov – nepotrebujete skladovať palivo.

Nevýhody plynových kotlov

 • Vyššie prevádzkové náklady
 • funkčný komín
 • vyžaduje plynovú prípojku,
 • nutnosť pravidelných prehliadok kotla,
 • možnosť úniku plynu pri poruche
 • cena plynu (Slovensko je závislé na dodávkach od dominantného dodávateľa z Ruska).

S tepelným čerpadlom získate 75 % energie zdarma

Tepelné čerpadlo je v porovnaní s plynovým kotlom oveľa ekologickejšie a inovatívnejšie zariadenie. Ide o úsporný prístroj, pomocou ktorého sa dá využiť energia vonkajšieho prostredia na vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie.

Tvorí ho kondenzátor, výparník, ventilátor, kompresor a bezpečnostné regulačné zariadenia pre chladiaci okruh. Disponuje tiež elektrickou reguláciou, pomocou ktorej si jednoducho nastavíte a zobrazíte prevádzkové parametre.

Okrem toho znižuje emisie oxidu uhličitého a ponúka úplnú energetickú nezávislosť na fosílnych palivách.

Najväčšou výhodou tepelného čerpadla je, že iba maximálne 25 percent tepla pre dom nakúpite formou elektriny a zvyšných 75 percent získate zdarma z vonkajšieho vzduchu, podzemnej vody alebo zeme, teda z obnoviteľných zdrojov energie.

Aké sú najväčšie výhody a nevýhody tepelných čerpadiel vo všeobecnosti?

Výhody tepelných čerpadiel

 • Nízke prevádzkové náklady,
 • možnosť ohrevu vody, vykurovania a chladenia,
 • komfortná obsluha,
 • jednoduchá regulácia,
 • ekologickosť,
 • prevádzka bez emisií, 
 • výhodná sadzba elektrickej energie,
 • relatívne rýchla návratnosť vstupnej investície (asi do 5 rokov) a následná úspora.

Nevýhody tepelných čerpadiel

 • Vyššie investičné náklady,
 • náročnejšia montáž (v závislosti od typu zariadenia),
 • hlučnosť vonkajšej jednotky (odvíja sa od konkrétneho zariadenia a výrobcu).

Hlavným zdrojom hluku je v prípade tepelného čerpadla ventilátor. V priebehu hodiny ním totiž prejde štyri až päťtisíc metrov kubických vzduchu (vzťahuje sa na 10 kilowattov výkonu).

Kľúčové je preto uprednostniť také tepelné čerpadlo, ktoré má kvalitný ventilátor.

Výrobcovia kvalitných a moderných tepelných čerpadiel, akým je aj STIEBEL ELTRON, dbajú na nízku hlučnosť aj použitím nízkootáčkových ventilátorov s antivibračnými prvkami.

Porovnanie nákladov na energie a emisií CO2

Pri rodinnom dome s tepelnou záťažou budovy 8 kW a využití tepelného čerpadla HPA-0 8 CS Plus, ktoré by okrem vykurovania zabezpečovalo aj ohrev vody, sú údaje o nákladoch na energie a emisiách CO₂ v porovnaní s plynovým kotlom nasledovné:
Náklady a emisie CO2 Hodnota
Náklady na energie tepelného čerpadla 777 €/rok
Náklady na energie plynového kotla 1 693 €/rok 
Náklady na tepelné čerpadlo na 10 rokov 8 908 €
Náklady na vykurovanie plynom na 10 rokov 17 303 €
CO2 Tepelné čerpadlo 1 546 kg/rok
CO2 Plyn 3 559 kg/rok

Hlavné benefity tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je k dispozícii v troch prevedeniach: vzduch-voda, zem-voda, a voda-voda.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Primárnym zdrojom tepelného čerpadla vzduch-voda je vonkajší vzduch. Je ideálnym zariadením pre rodinné domy s menším pozemkom. Nezáleží pritom, či ide o rekonštrukciu alebo novostavbu.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda:

 • Nízke prevádzkové náklady, 
 • možnosť využiť ho pre chladenie,
 • jednoduchá inštalácia bez ohľadu na veľkosť pozemku.
 • nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelným čerpadlom zem-voda.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda odoberá energiu z pôdy (podložia) pomocou vertikálneho vrtu alebo zemného plošného kolektoru. Je ideálne pre rodinné domy s vhodným pozemkom.

K najväčším výhodám tepelného čerpadla zem-voda s vrtmi patria:

 • o 30 % nižšia spotreba energie ako pri tepelných čerpadlách vzduch-voda,
 • stabilný výkon aj pri nižších teplotách. 

Pri tepelnom čerpadle zem-voda so zemným plošným kolektorom ide o nasledovné benefity:

 • rýchlejšia inštalácia v porovnaní s tepelným čerpadlom s vrtmi,
 • nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelným čerpadlom s vrtmi.

Tepelné čerpadlo voda-voda

V prípade tepelného čerpadla voda-voda ide o systém, v ktorom sa zemské teplo odoberá z podzemnej vody. Na využitie tepla je však potrebná sacia studňa a vsakovacia studňa.

Uplatnenie nájde v oblastiach s dostatkom podzemnej vody, ako aj tam, kde je podzemná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy. Na Slovensku sú vhodné podmienky pre inštaláciu tepelného čerpadla voda-voda situované na rovine, pri riečnych tokoch a jazerách či v údoliach dolín.

Hlavné výhody tohto riešenia sú:

 • nižšie investičné náklady oproti tepelným čerpadlám s vrtmi, 
 • nízka hlučnosť.

Šetrite prírodu aj peňaženku

Ak hľadáte inovatívne zariadenie, ktoré vašej domácnosti zabezpečí ohrev vody, vykurovanie a chladenie, rozhodne uprednostnite tepelné čerpadlo. Hoci je prvotná investícia o niečo vyššia než u plynového kotla, návratnosť a následné šetrenie je o to rýchlejšie (do 5 rokov).

Okrem toho je šetrné k prírode.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk