Elektrický kotol alebo tepelné čerpadlo? Porovnali sme plusy a mínusy

Práve túto otázku si zrejme položíte, keď začnete uvažovať o možnostiach vykurovania vo vašej novostavbe. Hovorí sa, že elektrický kotol je lacnejší ako tepelné čerpadlo. Je to však skutočne tak? Treba myslieť na všetky náklady: vstupné investície počas stavby a prevádzkové náklady na teplo a teplú vodu v nasledujúcich rokoch.

Pri výbere buďte opatrní

Existujú dva základné spôsoby, ako môže fungovať elektrické vykurovanie. Môže byť čisto elektrické – vtedy sa opiera o vykurovacie rohože alebo vykurovacie káble, zaliate priamo do podlahy, ktoré dopĺňajú elektrické konvektory, alebo teplovodné, keď je zdrojom vykurovacej vody elektrokotol.

Čisto elektrické vykurovanie je najlacnejšia investícia. Do budúcnosti ste však „odsúdení" za každých okolností vykurovať elektrinou. Prestavba na teplovodné vykurovanie vám prinesie niekoľko komplikácií. Z domu sa musíte na niekoľko týždňov resp. mesiacov vysťahovať. Pri voľbe tohto „lacného" spôsobu vykurovania treba preto pristupovať opatrne.

Navyše, zrejme narazíte na komplikáciu už pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie na stavebnom úrade. Súčasťou dokumentácie je totiž Protokol a Preukaz energetickej náročnosti budovy. Čisto elektrické vykurovanie z hľadiska povolenej energetickej náročnosti nevyhovie vyhláške 499/2006 Zb. v znení novely 62/2013 Zb. o energetickej hospodárnosti budov a je nutné ho doplniť nejakým obnoviteľným zdrojom energie (termické solárne články, fotovoltika, krb na drevo, tj. spaľovanie biomasy), čím sa elektrické vykurovanie výrazne predraží.

Väčšia investícia prinesie nemalé úspory

Elektrokotol s teplovodným vykurovaním je na tom z hľadiska legislatívy rovnako (stavebné povolenie a prevádzkové náklady). Prináša však široké možnosti pre budúcu rekonštrukciu. V dome sa nič nemení, zmení sa len zdroj tepla v technickej miestnosti. Je však drahšie o teplovodnú sústavu, resp. o rozdiel medzi ňou a elektrickými rohožami, káblami a konvektormi.

Tepelné čerpadlo je zas drahšie z hľadiska vstupnej investície. Pri získavaní stavebného povolenia však toto riešenie nevyžaduje doplňujúce obnoviteľné zdroje tepla – ide totiž o obnoviteľný zdroj a jeho prevádzka je až trikrát lacnejšia ako pri elektrickom vykurovaní.

Porovnanie tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON vzduch-voda, HPA-O 8 Plus:

Vidíme, že návratnosť je krátka a tepelné čerpadlo vám pomerne rýchlo prinesie značné úspory.

Daný výpočet je informatívny. Pre každý dom ho treba vykonať individuálne. Treba pritom brať do úvahy niekoľko vplyvov: požadovanú vnútornú teplotu, vonkajšiu oblastnú výpočtovú teplotu, typ vykurovacej sústavy (podlahové vykurovanie – radiátory), skutočnú potrebu teplej vody, prípadný vyhrievaný bazén a letné chladenie, výber tepelného čerpadla zem-voda alebo vzduch-voda (do variantov s elektrickým vykurovaním by bolo nutné pripočítať cenu klimatizácie; moderné tepelné čerpadlá majú však funkciu chladenia, tzv. reverznú prevádzku, v základnej výbave), konkrétnu ponuku ceny elektriny atď.

Pri efektívnej optimalizácii požiadaviek investora je výsledok zvyčajne ešte lepší.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk