Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Skúsenosti z praxe

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú osvedčenou technológiou, ktorá prešla dlhým a úspešným vývojom. STIEBEL ELTRON prišiel na trh s tepelnými čerpadlami pre rodinné domy v roku 1976 a bol jedným z prvých na svete. V súčasnosti sa v Európe predáva vyše 1,3 miliónov tepelných čerpadiel ročne.

Dátum publikácie - 31.07.2020

STIEBEL ELTRON aktuálne na Slovensku ponúka tepelné čerpadlá vzduch-voda STIEBEL ELTRON produktovej rady HPA-O 7/10/13 C Premium, HPA-O 4/6/8 CS Plus, WPL 09/17 ICS/IKCS classic, WPL 19/24 I a WPL 47.

Tieto riešenia umožňujú vybrať si, či chceme vnútorné prevedenie, keď sa tepelné čerpadlo vzduch-voda inštaluje do technickej miestnosti a na fasáde sú len dve vzduchové mriežky, alebo vonkajšie prevedenie, keď sa prístroj inštaluje niekde na záhrade.

Obe prevedenia majú svoje výhody: vnútorné prevedenie pohľadovo neruší, v prípade vonkajšieho prevedenia sa nemusíme starať o prívod vzduchu.

Takmer bez porúch a hluku

Odpoveď na otázku, ako je to so životnosťou tepelných čerpadiel, nájdeme v praxi: tepelné čerpadlá, inštalované po roku 2000, majú za sebou vyše 50-tisíc prevádzkových hodín.

A na tých od dobrých výrobcov, akým spoločnosť STIEBEL ELTRON rozhodne je, sa vykonalo minimum opráv.

Ľudia sa tiež pýtajú, ako je to s hlučnosťou tepelných čerpadiel.

Pracuje v nich predsa kompresor a tiež ventilátor, ktorý privádza veľké množstvo vonkajšieho vzduchu na výparník. STIEBEL ELTRON sa však problematike odhlučnenia venuje dlhodobo. Už viac ako desať rokov využíva vlastné certifikované hlukové laboratórium.

Výsledkom tohto vývoja sú tepelná čerpadla, ktoré sú natoľko tiché, že nerušia majiteľa a v noci ani susedov.

Aký je ich princíp?

Jadrom tepelného čerpadla vzduch-voda je chladiaci okruh, v ktorom cirkuluje chladivo. To má na studenej strane vo výparníku takú nízku teplotu, že môže preberať teplo zo vzduchu aj v zime, a to dokonca pri teplotách nižších ako -20 °C.

Chladivo „obohatené“ o energiu odobratú vonkajšiemu vzduchu potom kompresorom prudko stlačíme, čím jeho teplota vzrastie na hodnoty potrebné pre vykurovanie. Chladivo následne celkovú energiu zo vzduchu, ako aj elektrickú energiu z kompresora, odovzdá vykurovacej vode v kondenzátore.

Hrúbka čiary na obrázku symbolizuje množstvo energie v chladive na rôznych miestach chladiaceho okruhu.

Na teplotách na obrázku vidíme, na základe čoho je možný prenos tepla zo studeného vonkajšieho prostredia do vykurovacieho systému.

Tri štvrtiny tepla sú zadarmo

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor. Ten uvádza, koľkokrát viac tepla dodáme do domu, než sme odobrali elektriny z elektrickej siete.

Tepelným čerpadlom môžeme vykurovať a pripravovať teplú vodu. Moderné verzie dokonca dokážu v lete aj chladiť.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda STIEBEL ELTRON sú overenou technológiou so 40-ročnou tradíciou vývoja. Ich účinnosť, vykurovací faktor, je dnes okolo 4 – 5.

Znamená to, že len maximálne 25 % tepla pre dom nakúpime formou elektriny, ale viac ako 75 % získame zdarma z vonkajšieho vzduchu.

A ako je to s prevádzkovými nákladmi?

Keď vieme, že štvrtina energie je z elektriny a tri štvrtiny zo vzduchu a zadarmo, musí byť cena tepla v porovnaní s cenou elektriny približne štvrtinová. Hoci musíme zahrnúť cenu ističa, aj tak sa dostaneme maximálne na tretinu ceny elektriny

Ak bude cena elektriny pre tepelné čerpadlo 0,15 eur/kWh, tak aj po zahrnutí paušálu bude cena tepla 0,05 eur/kWh, čo je výrazne menej ako cena tepla získaného z plynu so započítaním mesačného paušálu.

Navyše, budeme mať dobrý pocit, že šetríme životné prostredie, pretože podstatnú časť tepla budeme odoberať z vonkajšieho vzduchu, kde ho slniečko zo svojich neobmedzených zdrojov zase zdarma obnoví.

Pre nové domy a rekonštrukcie

Tepelné čerpadlá je možné využiť ako v novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách. Bývalá kotolňa môže pri rekonštrukcii poslúžiť ako výborná technická miestnosť pre vnútornú inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda.

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk