Bytový dom v Ilave

Zelené riešenie pre vykurovanie bytového domu

Obyvatelia bytového domu na Medňanskej ulici v Ilave sa pustili do zriadenia vlastného vykurovania obnoviteľnou „zelenou“ energiou umiestnenou v pivničných priestoroch domu.

Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Jedným z hlavných dôvodov vybudovania vlastného vykurovania bola nespokojnosť obyvateľov s dodávkou tepla a teplej vody. Bytový trojpodlažný tehlový dom z roku 1965 sa rozhodli najskôr kompletne obnoviť s podporou ŠFRB (zateplenie, elektrické rozvody, rozvody vody a plynu) a s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR odstránili systémové poruchy starých balkónov, ktoré vymenili za nové. Po kompletnej obnove nastal čas riešiť vykurovanie. Sťažnosti na zimu v bytoch (najmä v prechodných mesiacoch na jar a jeseň), vlažná voda počas nočných hodín a pod. pribúdali. K úvahe o realizácii vlastnej kotolne vlastníkov priviedli aj neustále stúpajúce poplatky za fixné a vykurovacie náklady.

Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Problém vyriešila zelená energia

Odpojiť sa od centrálneho zdroja vykurovania však nebolo jednoduché. Situáciu komplikovali na jednej strane nesplniteľné požiadavky Mestského úradu Ilava (ako majiteľa tepelného hospodárstva, ktoré dalo do prenájmu), na druhej strane to boli v súčasnosti platné právne predpisy.

Obyvatelia mali pôvodne v úmysle vybudovať vlastnú kotolňu na plyn. No vzhľadom na legislatívne prekážky sa museli myšlienky na odpojenie od centrálneho zdroja tepla vzdať. Po zvážení všetkých možností sa nakoniec rozhodli pre „zelenú alternatívu“. To im umožnilo odpojiť sa od centrálneho zdroja, znížiť a stabilizovať fixné náklady, zvýšiť komfort vykurovania podľa vlastných potrieb a v neposlednom rade prispieť k ochrane životného prostredia.

Po prekonaní všetkých námietok vydal Stavebný úrad Ilava (po šiestich mesiacoch) stavebné povolenie. Nasledoval výber dodávateľa. Po jeho výbere mohli začať s budovaním kotolne, ktoré však komplikovali protipandemické opatrenia. Obnovu zdroja tepla na vykurovanie o ohrev vody sa nakoniec podarilo úspešne dokončiť 1. 2. 2021.

Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Realizované technické riešenie

Najvhodnejším riešením pre daný bytový dom bol kaskádový systém troch interiérových jednotiek tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON WPL 24 I typu vzduch-voda. Ide o systém vhodný na vykurovanie a prípravu teplej vody v starších budovách a budovách po obnove. Rozhodujúca pritom bola schopnosť tepelného čerpadla pripraviť na výstupe vodu s teplotou do 65 °C počas celého roka.

Vďaka inverterovej technológii tepelných čerpadiel WPL 24 I sa v tomto systéme optimálne prispôsobujú otáčky kompresora na základe vonkajšej teploty, čo prispieva k efektívnej a tichej prevádzke. Efektívnosť tepelného čerpadla deklaruje aj výkonové číslo COP s hodnotou 4,12 pri A2/W35, čo hovorí o tom, že z 1 kW dodanej elektrickej energie tepelné čerpadlo vyrobí 4,12 kW tepelnej energie.

Na hydraulické oddelenie objemových prietokov okruhu zdroja tepla a vykurovacieho okruhu v tejto inštalácii slúži akumulačný zásobník STIEBEL ELTRON SBP 700 E. Tento prístroj slúži aj na žiaduce predĺženie prevádzky tepelného čerpadla a premostenie prípadných tarifných vypínacích dôb. Samozrejmosťou je izolácia na ochranu pred tvorbou kondenzátu.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú osvedčenou technológiou, ktorá prešla dlhým a úspešným vývojom.

Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL 24 I

  • Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda vhodné na inštaláciu do interiéru starých budov.
  • Vykurovanie a ohrev vody.
  • Veľká flexibilita v možnostiach zapojenia a inštalácie.
  • Nízka spotreba energie vďaka vysokej efektivite (A++).
  • Vysoké teploty na výstupe počas celého roka – aj pri teplote nižšej ako –10 °C.
Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Spôsob financovania

Rozsah obnovy bytového domu a vybudovania kotolne je priamo úmerný rozsahu finančných prostriedkov nevyhnutných na jej realizáciu.

Charakteristickým znakom pri obnove bytového fondu je spájanie jednotlivých zdrojov financovania a vypracovanie optimálneho modelu financovania. Vďaka snahe správcu bytového domu (spol. TomDom, s. r. o.) sa podarilo v prípade bytového domu na Medňanskej ulici v Ilave získať štátnu dotáciu pre zelenú energiu z programu SlovSEFF, ktorý predstavuje prostriedok financovania projektov udržateľnej energie vyvinutý Európskou bankou na obnovu a rozvoj.

Autor fotografie: Miroslav Pochyba

Inteligentný dom

Výstavbe kotolne predchádzal akustický audit suterénnych priestorov, v ktorých je umiestnená vykurovacia technológia. Odporúčania vyplývajúce z akustického auditu bolo potrebné premietnuť do súvisiacich stavebných prác. Toto riešenie sa nakoniec ukázalo ako veľmi efektívne, pretože umožňuje budúce prepojenie tepelných čerpadiel s fotovoltickými panelmi a vďaka tomu aj vybudovanie „inteligentného domu“.

Spoznajte naše tepelné čerpadlá

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch