Bytový dom v Prešove

Úsporná a ekologická zmena

Bytový dom v Prešove bol pôvodne pripojený do sústavy centrálneho zásobovania teplom, teraz využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody tepelné čerpadlá.

Bytový dom využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody päť tepelných čerpadiel vzduch-voda WPL 35 vo vnútornom prevedení. Vykurovacia voda je vedená z akumulačnej nádrže SBP 1000 E o objeme 1000 litrov. Príprava teplej vody je realizovaná v dvoch 750 litrových nádržiach SBB 751. Ako doplnkový zdroj sú využívané vstavané elektrokotly.

Spoznajte naše tepelné čerpadlá

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch