Tepelné čerpadlo vzduch/voda: Šetrite prírodu aj peňaženku

Slnko nám poskytuje množstvo energie, ktoré naša civilizácia potrebuje k životu. Z ekologického aj ekonomického hľadiska je najlepším riešením využívanie jej obnoviteľných foriem, tzv. obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ich výhodou je to, že sú v prírodnej podobe, teda zadarmo, a je ich neobmedzene veľa.

Pre svoje pohodlie potrebujeme predovšetkým elektrinu a teplo. Práve teplo môžeme získavať veľmi výhodne najmä zo slnkom zohriateho vzduchu – aj toto teplo je totiž zadarmo. Umožňuje to tepelné čerpadlo vzduch-voda od spoločnosti STIEBEL ELTRON.

Jadrom takéhoto tepelného čerpadla je chladiaci okruh, v ktorom prúdi chladivo. To má na studenej strane výparníka takú nízku teplotu, že môže preberať teplo zo vzduchu aj v zime pri teplotách pod -20 ° C.

Chladivo „obohatené" o energiu, ktorú odobralo vonkajšiemu vzduchu, následne prudko stlačí kompresor. Tým jeho teplota vzrastie na hodnoty potrebné pre vykurovanie. Celkovú energiu (získanú zo vzduchu aj elektrickú z kompresora) chladivo odovzdá vykurovacej vode v kondenzátore.

Sila čiary na ľavom obrázku symbolizuje množstvo energie v chladive v rôznych miestach chladiaceho okruhu. Na teplotách vpravo vidíme, prečo je možný prenos tepla zo studeného vonkajšieho prostredia do vykurovacej sústavy.

Účinnosť prenosu tepla odhalí vykurovací faktor

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor. Ide o pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím je vykurovací faktor vyšší, tým je lacnejšia prevádzka tepelného čerpadla.  

Tepelné čerpadlá vzduch-voda od spoločnosti STIEBEL ELTRON sa vyznačujú inovatívnou technológiou, ktorá sa vyvíja už štyridsať rokov. Ich vykurovací faktor sa v súčasnosti pohybuje okolo 4,0 až 5,0. Znamená to, že pre dom nakúpime vo forme elektriny maximálne 25 % tepla a viac ako 75 % získame z vonkajšieho vzduchu. Úplne zadarmo.

Nezobudí susedov ani rodinu

Otázka o hlučnosti tepelných čerpadiel je pomerne častá. Pracuje v nich predsa kompresor a ventilátor, ktorý na výparník privádza veľké množstvo vonkajšieho vzduchu. Spoločnosť STIEBEL ELTRON sa problematike odhlučnenia venuje dlhodobo. Už viac ako desať rokov využíva vlastné a certifikované hlukové laboratórium. Výsledkom tohto vývoja sú tiché tepelné čerpadlá, ktoré nerušia susedov v okolí ani majiteľov v dome.

Vnútorné alebo vonkajšie prevedenie?

STIEBEL ELTRON ponúka vnútorné aj vonkajšie prevedenie tepelných čerpadiel. Pri vnútornom prevedení sa tepelné čerpadlo vzduch-voda umiestni do technickej miestnosti. Na fasáde sa vtedy nachádzajú iba dve vzduchové mriežky. Pri vonkajšom prevedení stroj stojí na záhrade. Obe možnosti majú svoje výhody: vnútorné prevedenie neruší na pohľad a pri vonkajšom sa nemusíte starať o prívod vzduchu.

Tepelné čerpadlá nájdu uplatnenie nielen v novostavbách, ale aj pri rôznych rekonštrukciách. Môžete nimi vykurovať alebo pripravovať teplú vodu. Moderné verzie tepelných čerpadiel dokážu v lete dokonca chladiť.

Koľko vás bude stáť vykurovanie?

Už viete, že štvrtina tepla je z elektriny a tri štvrtiny sú zadarmo zo vzduchu. Cena tepla musí byť preto v porovnaní s elektrinou približne štvrtinová. Hoci do výslednej ceny musíte zahrnúť aj cenu ističa, stále sa maximálne dostanete na tretinu ceny elektriny.

Ak bude cena 1 kWh elektriny pre tepelné čerpadlo 0,11 EUR/kWh, potom aj po zahrnutí paušálu bude cena tepla 0,038 EUR/kWh, čo je menej, než cena tepla z plynu.

Navyše, budete mať dobrý pocit z toho, že šetríte životné prostredie. Podstatnú časť tepla totiž budete odoberať z vonkajšieho vzduchu, v ktorom ho slnko opäť zdarma obnoví zo svojich neobmedzených zdrojov.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk