Produkuje tepelné čerpadlo dostatok tepla aj v zime?

Samozrejme! Moderné tepelné čerpadlá vzduch-voda dodávajú dostatok tepla aj pri teplote vonkajšieho vzduchu -25 °C. Do teploty cca -7 °C až -10 °C zabezpečuje teplo kompresor, pri nižších teplotách mu pomáha vstavaný elektrokotol.

Zariadenie sa dimenzuje tak, aby spotreba elektrokotla dosahovala okolo 5 % (prakticky 0 až 10 %) spotreby elektriny na vykurovanie a prípravu teplej vody. Keďže prikurujeme elektrinou, tento spôsob prevádzky nazývame monoenergetický.