Produkuje tepelné čerpadlo dostatok tepla aj v zime?

Samozrejme! Pretože tepelné čerpadlo sa dimenzuje na základe individuálnych potrieb danej domácnosti, aby vedelo zabezpečiť dostatok tepla a teplej vody v domácnosti.

V závislosti od zdroja tepla je k dispozícii niekoľko konštrukčných typov TČ:

Monovalentné TČ:
Ak je zdrojom tepla vonkajší vzduch, dimenzuje sa tepelné čerpadlo ako monovalentné zariadenie, to znamená, že samotné tepelné čerpadlo pokryje 100 % potrebného tepla.

Monoenergetické TČ:
Z ekonomických dôvodov sa tepelné čerpadlo vzduch|voda obvykle dimenzuje ako monoenergetické zariadenie. To znamená, že pri nízkych vonkajších teplotách na úrovni približne -7 °C sa dodatočne vykuruje pomocou elektrického ohrievacieho telesa. Podiel na celkovej spotrebe tepla sa pohybuje na úrovni 5 %, takže tepelné čerpadlo pracuje stále rovnako efektívne.