Ako môžem pomocou tepelných čerpadiel chladiť?

STIEBEL ELTRON ponúka rozličné možnosti, ako si môžete s vynaložením minimálnych nákladov pomocou tepelného čerpadla v letných mesiacoch zabezpečiť príjemne chladné priestory vo vašej domácnosti. Rozlišujeme pritom dva spôsoby:

Pasívne chladenie:
Pri pasívnom chladení sa nízka teplota spodnej vody alebo zeme prenáša výmenníkom tepla na vykurovací systém. Kompresor tepelného čerpadla sa neaktivuje, tepelné čerpadlo zostane „pasívne“.

Aktívne chladenie:
Pri aktívnom chladení sa chladiaci výkon tepelného čerpadla prenáša na vykurovací systém. Kompresor tepelného čerpadla sa aktivuje, tepelné čerpadlo je „aktívne“.