Ako môžem chladiť pomocou tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo pracuje pri vykurovaní opačne ako chladnička, odoberá nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia a premieňa ho na teplo s vyšším potenciálom, ktoré je využiteľné na vykurovanie alebo ohrev vody.

Pri chladení sa systém otáča.

Tepelné čerpadlo, rovnako ako chladnička, odoberá teplo zvnútra a odovzdáva ho do okolia. Chladná kvapalina prúdi rúrkami, ochladí plochu podlahovky, steny alebo stropu a vďaka tomu sa potom vychladí celá miestnosť.

Tepelné čerpadlá dokážu chladiť v dvoch režimoch – pasívnom a aktívnom.

 

Pasívne chladenie:

Pasívny režim chladenia je možný len pri tepelných čerpadlách voda-voda a zem-voda. Pri pasívnom chladení sa nízka teplota podzemnej vody alebo zeme prenáša výmenníkom tepla prostredníctvom obehového čerpadla na vykurovací systém.

Kompresor tepelného čerpadla sa neaktivuje, tepelné čerpadlo zostane „pasívne“. Takéto chladenie je prakticky zadarmo.

 

Aktívne chladenie:

Aktívne chladenie je možné využiť pri všetkých troch typoch tepelného čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, zem-voda). Pri aktívnom režime chladenia zapájame do procesu kompresor.

Kompresor sa aktivuje, tepelné čerpadlo je „aktívne“.