Je možné kombinovať tepelné čerpadlá so solárnym zariadením?


Dodatočné pripojenie solárneho zariadenia je ideálnym riešením. Tým sa úspora nákladov ešte zvýši. V závislosti od tepelného čerpadla je možné ho doplniť aj o vetraciu alebo chladiacu funkciu, čím sa pocit pohodlia v domácnosti ešte viac optimalizuje.

Radi Vám predstavíme Vaše individuálne možnosti:

Poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel