Dajú sa tepelné čerpadlá kombinovať so solárnym zariadením?

Termické solárne kolektory znižujú spotrebu nakupovanej elektrickej energie. Zvyčajne pokryjú okolo 60 % potreby teplej vody. Kombinácia tepelného čerpadla so solárnym zariadením je vhodným riešením.

Zvýši sa tak úspora nákladov. V závislosti od typu je možné tepelné čerpadlo doplniť aj o vetraciu alebo chladiacu funkciu, čím sa dosiahne ešte lepší pocit pohodlia v domácnosti.